Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In een visie kan je niet wonen.

Aan de slag met een woonzorgakkoord in Zuidoost-Drenthe

22 maart 2023

Zowel landelijk, regionaal, als lokaal moeten we na gaan denken over oplossingen rondom de combinatie wonen & zorg. Steeds vaker zullen senioren en mensen met een fysieke of psychische kwetsbaarheid zelfstandig blijven wonen in de wijk of het dorp. Dat maakt dat we op een andere manier naar de leeftijd van onze wijken en dorpen moeten kijken. De krapte op de woning- en arbeidsmarkt maakt dat er niet eenvoudiger op. De BOCE-gemeenten (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) voelen de urgentie van dit thema en lopen met hun woonzorgvisie ‘Wonen zonder zorgen’ voorop. CMO STAMM gaat de regio helpen om deze visie concreter te maken en om te komen tot een Woonzorgakkoord met partijen in de regio.

De woonzorgvisie ‘Wonen zonder zorgen’ laat zien welke ambities en uitgangspunten er worden nagestreefd in de regio als het gaat om wonen & zorg. Er zijn drie thema’s geformuleerd:

  • de gezonde wijk;
  • de informele wijk;
  • de inclusieve wijk.

Deze visie is samen met welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorgorganisaties en belangenorganisaties van huurders en inwoners opgesteld. Maar, zoals men vaak roept ‘‘in een visie kan je niet wonen’’. En daarom wordt nu de vervolgstap gezet om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen, met daaraan verbonden een woonzorgakkoord. Om hieraan vorm en inhoud te geven worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd de komende maanden. Zowel op thema, als per gemeente wordt de inhoud beetgepakt. Verschillende partijen in het veld worden hiervoor breed uitgenodigd. Van welzijn tot wonen en van zorgprofessional tot buurthuis. In het traject is zowel ruimte voor concretisering van visie en ambitie, als voor de verbinding met de praktijk door middel van zogenaamde ‘proeftuinen’. Dit zijn projecten of plekken in de regio waar de verbinding tussen wonen en zorg al gelegd wordt of waar kansen zijn om hiermee te gaan experimenteren.

In beweging blijven

De procesbegeleiding vanuit CMO STAMM is recent gestart en zal in ieder geval tot en met de zomer van 2023 doorlopen. De eerste bijeenkomsten worden nu gepland en de inhoud zal geleidelijk aan vorm gaan krijgen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X