Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In een andere wijk leidt een gratis sportabonnement tot meer bewegen.

Aan de slag met leren – Analyse over het leren en kennisdelen tijdens het 4-jarig ZonMw project ‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’

7 december 2022

Het bevorderen van een gezonde leefstijl staat al enkele jaren op de politieke agenda (VWS, 2018). Op landelijk niveau worden hiervoor generieke maatregelen genomen, zoals accijnsverhoging op tabaksproducten en het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar. Op lokaal niveau gaat het om maatwerk. De ene wijk, of dorp, is immers niet gelijk aan de andere. Maatwerk vraagt van gemeenten een integrale aanpak. Goede straatverlichting langs een bestaand fietspad naar school kan bijvoorbeeld in de ene wijk ouders stimuleren hun kinderen te laten fietsen. In een andere wijk leidt een gratis sportabonnement juist tot meer bewegen.

Het huidige lokale gezondheidsbevorderingsbeleid en de interventies zijn vaak versnipperd en nog onvoldoende integraal opgezet. Alle twaalf Drentse gemeenten wilden de afgelopen 4 jaar met het project ‘Aan de slag met preventie in Drentse gemeenten’ het integraal werken versterken en meer samenhang tussen de domeinen gezondheid, jeugd, welzijn en ruimtelijke ordening realiseren. Ook wilden zij (nog) meer wisselwerking tussen beleid en uitvoering, zodat de uitvoering input oplevert voor beleid en het beleid een stabiel kader biedt voor de uitvoering.

Esther Rodenburg (CMO STAMM) en Louis Polstra (Hanzehogeschool Groningen), uit de werkgroep van het project ‘Aan de slag met preventie in Drentse gemeenten’, schreven een analyse over het leren en kennisdelen tijdens dit 4-jarig ZonMw project. Benieuwd naar het hele artikel?

Lees het hier!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X