Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het is schrijnend dat je kan en mag werken voor je geld en dat je er dan achter komt dat het niet genoeg is.

Aan het werk en toch arm?!

19 november 2019

Gemeenten, organisaties, bedrijven en vakbonden moeten gaan samenwerken om het vraagstuk ‘werkenden in armoede’ aan te pakken. Dit is de conclusie van de CMO STAMM Academie ‘aan het werk en toch arm?!’, die plaatsvond op dinsdagmiddag 15 oktober 2019.

Feiten, cijfers en ervaringen

CMO STAMM presenteerde feiten, cijfers en ervaringen. Zowel in Groningen als in Drenthe daalde het aandeel huishoudens met een laag inkomen tussen 2014 en 2017 (respectievelijk, van 4,6% naar 4% en van 3,6% naar 2,8%). In Groningen bevinden de meeste werkende armen zich in de gemeenten Stad, de Marne en Eemsmond. Voor Drenthe zijn dit de gemeenten Westerveld, Aa en Hunze en Assen. Op de stedelijke gemeenten na is dit een ander beeld dan voor de totale groep armen. Daarnaast belichtte Marian vooral ook de kant van de ervaringsdeskundigen zelf. “Het is schrijnend dat je kan en mag werken voor je geld en dat je er dan achter komt dat het niet genoeg is.”

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid bij de aanpak van armoede

Ron Steenkuijl, directeur Corporate Affairs van ADG dienstengroep, gaf een presentatie over de activiteiten van de stichting Helden van de Wil. De stichting Helden van de Wil zoekt de samenwerking op tussen het bedrijfsleven en de overheid om armoede aan te pakken: “Voor gemeenten is het niet makkelijk om een zaal vol te krijgen met ondernemers, bedrijven kennen die wereld goed en kunnen daarbij helpen.” Vanuit deze stichting is de app fiKks ontwikkeld. FiKks is een laagdrempelige manier voor mensen met financiële problemen om hulp te zoeken. Daarnaast is Geldfit ontwikkeld om de versnippering in de schuldhulpverlening tegen te gaan. Geldfit.nl is een scan- en wegwijzer; de website waar een bezoeker zijn of haar financiële situatie kan vaststellen. Dat gebeurt door middel van het afnemen van een eenvoudige anonieme online test.

Visie vakbond op werkende armen

Het programma werd afgesloten met de kijk van CNV op het thema door Bernard Zijlstra (bestuurder CNV vakmensen). Bernard geeft aan het probleem bespreekbaar te willen maken met de leden, maar ook met werkgevers. Door de leden te informeren naar mogelijkheden, als bijvoorbeeld fiKks, en door werkgevers scherp te houden op het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden. Eerst was de samenwerking een driehoek (gemeenten, organisaties, bedrijven), maar het is ook belangrijk om vakbonden te betrekken.

De vierhoek van gemeente, hulporganisaties, bedrijven en vakbonden

Conclusie van de middag is dat de vierhoek gemeenten, hulporganisaties, bedrijven en vakbonden meer moeten samenwerken om dit vraagstuk aan te pakken. Voor gemeenten is het bijvoorbeeld moeilijk om werkenden te bereiken. Het bedrijfsleven kan hierbij helpen. Daarnaast zijn bedrijven een belangrijke partner in het vroeg signaleren van financiële problemen, niet alleen van hun eigen werknemers, maar ook als bedrijf dat een dienst verkoopt (bijvoorbeeld telefoonmaatschappij). Hulporganisaties zijn er om mensen met financiële problemen te helpen. Zij kunnen een verbeterslag maken door veel beter aan te sluiten bij de signalen van werkgevers. De vakbonden kunnen een rol spelen in het doorverwijzen, zij kunnen de drempel om hulp te zoeken bij problemen verlagen.

Vervolg

Naar aanleiding van deze CMO STAMM Academie maken we een stappenplan voor werkgevers met werknemers met financiële problemen. Doel is om samen met alle betrokken partijen een stappenplan te creëren die in elk bedrijf kan worden geïmplementeerd.

Meer informatie

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X