Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Aanbod vmbo Techniek onder druk

21 november 2016

De Voortgangsrapportage leerlingendaling vermeldt dat in een aantal gemeenten bepaald aanbod in het voortgezet onderwijs lijkt te verdwijnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het profiel Techniek.

Recent zijn bestuurders van vmbo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten waar het techniekaanbod lijkt te verdwijnen, bijeen geroepen om de situatie te bespreken.

De factsheet Aanbod vmbo Techniek (bijlage van de kamerbrief over de voortgang uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs) presenteert de verwachte ontwikkeling van het aanbod van techniekprofielen in het vmbo per gemeente.

Het MKB waarschuwde onlangs voor een ‘dramatisch aanbod technisch vmbo’. Voorzitter Michaël van Straalen noemt Drenthe als één van de regio’s waar de nood hoog is. “Hoe kunnen we jongeren verleiden tot een technisch beroep als ze niet op fietsafstand een vmbo-opleiding in die richting kunnen volgen? Nu al kan een toenemend aantal jongeren niet naar een technische vmbo-school, omdat die uit de stad of regio is verdwenen.”

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X