Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Twee opgaven ontmoeten elkaar: verduurzaming en armoedebestrijding.

Aanpak energiearmoede en versterken van de bestaanszekerheid in Borger-Odoorn

21 december 2022

De gemeente Borger-Odoorn neemt maatregelen om inwoners die in financiële problemen komen als gevolg van energiearmoede letterlijk en figuurlijk niet in de kou te laten staan. Ook hier is de impact van de inflatie en de stijgende energieprijzen namelijk ongekend hoog. Uit de meest recente cijfers bleek dat in oktober 2021 mogelijk 1.945 huishoudens in Borger-Odoorn (16,7%) in financiële problemen zijn gekomen door de stijgende energieprijzen. Het grootste deel van deze huishoudens woont in een huurwoning. Ook maatschappelijke organisaties, verenigingen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden. Hierdoor staat de bestaanszekerheid van inwoners onder druk.

Ontwikkelen van maatregelen

CMO STAMM helpt de gemeente bij het opzetten en doorontwikkelen van een effectieve aanpak van energiearmoede. De actualiteit rondom energiearmoede vraagt om durf en snelle maatregelen. Tegelijkertijd vraagt energiearmoede om structurele maatregelen om een inclusieve energietransitie mogelijk te maken. Twee opgaven ontmoeten elkaar: verduurzaming en armoedebestrijding. Borger-Odoorn is direct van start gegaan met het ontwikkelen van maatregelen. Sommige zijn al van kracht, anderen moeten nog gerealiseerd worden.

Financiële maatregelen

Zo neemt de gemeente maatregelen om inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties te helpen met het betalen van de energiekosten. Hiervoor zet Borger-Odoorn in op communicatie om te informeren over de mogelijkheden. Via huis-aan-huisbladen, social media, ondernemersontbijten en bijeenkomsten vergroot de gemeente de zichtbaarheid. Voor inwoners wordt de doelgroep van de eenmalige energietoeslag vergroot van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Ook breidt de gemeente de mogelijkheden uit om maatwerk te bieden waar nodig. Voor verenigingen en stichtingen onderzoekt Borger-Odoorn de mogelijkheden van een noodfonds voor een eenmalige bijdrage aan de energierekening of voor specifieke verduurzaming zoals LED-lampen.

Energieverbruik verminderen

Ook neemt de gemeente verschillende maatregelen om inwoners te helpen bij het verminderen van hun energieverbruik. Zo wordt de inzet van energiecoaches geprofessionaliseerd. Deze lokale vrijwilligers voeren een energiescan uit en geven tips en informatie zonder commercieel oogmerk. Doel is om van één naar minimaal acht energiecoaches te gaan en hen een vergoeding te bieden. Ook kunnen inwoners gebruikmaken van de Drentse Fixbusjes. Dit doet Borger-Odoorn in samenwerking met woningcorporaties en energiecoaches. De Fixbusjes helpen inwoners met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals kierdichting, tochtstrips, radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen. Verder komt er een extra eenmalige energieregeling op de webwinkel Meedoen met energie-isolerende producten en duurzame apparaten, zoals wasmachines en koelkasten met het hoogste energielabel.

Verduurzamen

Een meer structurele oplossing voor energiearmoede ligt in het verduurzamen van woningen. Via de Drentse Isolatieregeling kunnen woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum subsidie voor woningisolatie ontvangen voor spouwmuur- en vloerisolatie. Borger-Odoorn vult de regeling aan met een extra isolatiemaatregel, zoals een isolerende voor- en/of achterdeur of HR++ glas.

Aanpak op lange termijn

Na het ontwikkelen en realiseren van deze maatregelen, is de focus in de volgende fase om meer samenhang aan te brengen tussen de maatregelen en de bestaande infrastructuur in de gemeente. De verwachting is dat er tijdens deze fase ook ruimte ontstaat om de aanpak van verduurzaming en armoede op lange termijn te versterken.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X