Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In het afgelopen jaar hebben we 96 hulpaanvragen gehad op het gebied van armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid. In de periode daarvoor 43. In beide jaren hadden we corona; de stijging schrijven we dus niet daaraan toe.

De aanpak van laaggeletterdheid en armoede in 4 dorpen binnen gemeente Westerwolde werkt

18 juli 2022

In Wedde, Wedderveen, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Westerwolde is het aantal hulpvragen van mensen die last hebben van armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid fors gestegen. De Dorpsondersteuner en vrijwilligers van Wedde dat ’t Lukt constateerden dat er steeds vaker mensen in de problemen komen die zich niet redden in ons systeem, vanwege gecombineerde problemen op het gebied van armoede en (digitale) laaggeletterdheid. Toenemende digitalisering bij de overheid en de complexiteit van de brieven en teksten vergroten de vraag. Stichting Wedde dat ’t Lukt vroeg CMO STAMM om te helpen bij het ontwikkelen van een aanpak. De Provincie Groningen verstrekte de subsidie.

Uitdaging

Het lastige is dat mensen zich vaak schamen voor het feit dat ze zich niet zelf kunnen redden en daardoor niet geneigd zijn zich te melden bij een hulpverlenende instantie. Problemen stapelen zich op als er niet op tijd hulp wordt aangeboden. De uitdaging is om vroegtijdig in contact te komen met deze mensen. En dat kan niet via schriftelijke boodschappen. Daarom is een eenvoudige flyer verspreid met voornamelijk plaatjes en een foto van de Dorpsondersteuner. Vervolgens is er wat later bij deze mensen aangebeld om te vragen of ze hulp nodig hebben. Daarnaast is informatie verstrekt bij lokale evenementen en via de lokale radio. En hebben de 100 vrijwilligers van Wedde dat ’t Lukt via mond-tot-mondreclame de aanpak verspreid.

De Dorpsondersteuner en de vrijwilligers hebben reeds een enorm netwerk in de dorpen. Inwoners weten ze te vinden voor de meer zorggerelateerde vragen. Door de pilot weten ze nu dat ze ook voor problemen rond het invullen van formulieren, het regelen van financiële zaken, orde aanbrengen in de boekhouding, de belastingaangifte, lastige brieven, moeilijke telefoontjes en dergelijke contact op kunnen nemen met de Dorpsondersteuner.

Toename aantal hulpvragen

Het aantal vragen gerelateerd aan (digitale) laaggeletterdheid en armoede en/of schulden is flink toegenomen. En veel vragen zijn door de Dorpsondersteuner en de vrijwilligers relatief eenvoudig op te lossen. Als het contact is gelegd, dan durven de inwoners makkelijker vragen te stellen. Het blijft dan meestal ook niet bij één vraag. Als de problemen te complex zijn, dan schakelt de Dorpsondersteuner de formele aanbieders in.

Het aantal hulpvragen neemt elk jaar verder toe. Gelukkig geldt dat ook voor het aantal vrijwilligers. Een prachtig voorbeeld van hoe je laagdrempelig, in een vroeg stadium, heel dicht bij de mensen om wie het gaat een oplossing kunt bieden op het moment dat mensen vastlopen in het systeem.

Vastlopen in het systeem

Het feit dat steeds meer mensen vastlopen in het systeem verdient meer aandacht. Het is te ingewikkeld geworden voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking om hun eigen zaken te kunnen regelen.

OOG TV Armoede de baas

Bekijk ook het item van OOG TV over Armoede de baas, waarbij de dorpsondersteuner van Wedde een bewoner helpt met het betalen van zijn rekeningen en een interview met Hermien Maarsingh van CMO STAMM.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X