Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het platform biedt de mogelijkheid aan bezoekers om vragen te stellen aan experts binnen het netwerk en activiteiten voor de agenda aan te dragen.

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

11 mei 2022

Op woensdag 11 mei lanceerde Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een nieuw kennisplatform. Op Drentsezorgmetouderen.nl kunnen zowel zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, als ouderen terecht voor allerlei kennis over de ouderenondersteuning en -zorg in Drenthe. Het platform geeft inzicht in integrale persoonsgerichte ouderenzorg door actuele beleidsdocumenten, onderzoeken, innovaties en scholingsmogelijkheden te delen. Ook staan er adviezen, praktische tips en tools voor vraagstukken rondom integrale en persoonsgerichte ouderenzorg in Drenthe op.

Het kennisplatform zorgt voor verbinding en interactie tussen organisaties en individuen. Daarbij biedt het platform ook de mogelijkheid aan bezoekers om vragen te stellen aan experts binnen het netwerk en activiteiten voor de agenda aan te dragen. Het platform is ontwikkeld door de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, een Drents netwerk waarbij deelnemende organisaties afspraken maken tussen de financiers van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen.

Naar het kennisplatform Drentsezorgmetouderen.nl

Activiteit delen via de agenda

In alle Drentse gemeenten wordt veel georganiseerd voor en door ouderen. Het kennisplatform Drentsezorgmetouderen.nl bundelt zoveel mogelijk van deze evenementen en bevat zodoende een uitgebreide agenda met evenementen die interessant zijn voor ouderen en zorgprofessionals. Bezoekers van het platform kunnen via het platform zelf een activiteit voor de agenda aandragen. Organisaties, verenigingen, of clubs die bijvoorbeeld een training voor professionals, of een informatieavond voor ouderen organiseren kunnen dit doorgeven via het platform.

Kennis delen

Het kennisplatform bundelt kennis en informatie en biedt de mogelijkheid aan ouderen, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden om kennis te delen en met en van elkaar te leren. Zo ontstaat er een interactief lerend kennisplatform voor alles wat met ouderenondersteuning en -zorg te maken heeft in Drenthe. Samen maken we het Kennisplatform tot een actief en informatief platform voor heel Drenthe.

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een Drents netwerk, waarbij deelnemende organisaties afstemmen met en afspraken maken tussen de financierders van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen. De Alliantie zet zich in op een sluitende keten en integrale aanpak voor en met ouderen en alle samenwerkende partners in verschillende sectoren.

In de Alliantie vertegenwoordigen de partners verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, ProScoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM.

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X