Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een Drents netwerk, waarbij deelnemende organisaties afstemmen met, en afspraken maken tussen, de financiers van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen. De Alliantie zet zich in op een sluitende keten en integrale aanpak voor en met ouderen en alle samenwerkende partners in verschillende sectoren. In de Alliantie vertegenwoordigen de partners verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen.

Met Trendbureau Drenthe bieden we inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van Gezondheid en Welzijn. Kennis die we inzetten binnen het programma. Daarnaast bouwen we met CMO STAMM en vele andere organisaties in de regio mee aan de samenwerking. Onze ervaren collega’s zetten zich in om deze sluitende keten in Drenthe mogelijk te maken. Zo is er een kennisplatform opgezet, zijn er werkgroepen opgericht en zijn er werkconferenties georganiseerd. Meer weten? Neem contact op met Evelien Mulder.

Bekijk ook de website van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. 

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X