Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vaak kunnen bewoners heel efficiënt werken, waardoor er budget over blijft om lokaal andere dingen te verbeteren.

Bewonersinitiatieven leren van elkaar

15 november 2019

In de provincies Groningen en Drenthe zijn veel verschillende organisaties en initiatieven actief. CMO STAMM ondersteunt samen met de Ideeënbank Groningen en Burgerkracht in Drenthe initiatieven en organisaties met het versterken van hun organisatiekracht. Initiatiefnemers en professionals kwamen bij het Kenniscafé Burgerkracht Groningen en Drenthe samen om van elkaar en met elkaar te leren wat er nodig is om als initiatief langdurig gezond te blijven.

Kenniscafé; kennis van inwoners zelf

Tijdens het kenniscafé op 17 oktober! vertelden Dorpscoöperatie Gasselternijveen en het initiatief Colourful het Hogeland over hun initiatieven. Deelnemers konden de initiatiefnemers vragen stellen en tips geven. Vervolgens ging de deelnemers met elkaar in gesprek en wisselden tips en goede ideeën uit om hun initiatieven en organisaties sterker te maken voor de toekomst.  CMO STAMM organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de Ideeënbank Groningen en Burgerkracht in Drenthe.

De startupfase is voorbij en dan?

Het is een herkenbare vraag voor succesvolle bewonersinitiatieven, maar ook voor organisaties die al decennia lang succesvol draaien. De periode van ongekend enthousiasme, dromen en ambities en van startsubsidies is voorbij, en dan? Vraagstukken rond de doelstelling, rond duurzame financiering, het vasthouden van vrijwilligers, verantwoordelijkheden van de trekkers en verhoudingen met de omgeving gaan sterker een rol spelen. En dan is het leerzaam om te horen hoe anderen dat doen.

Dorpskracht in Gasselternijveen

In Gasselternijveen bruist het van de burgerinitiatieven. Het dorp heeft zich, met succes, ingezet voor behoud van de supermarkt. Er is een dorpsenquête uitgevoerd die wensen en eigen inzet voor de toekomst in beeld bracht. De kracht van inwoners bleek een doorslaggevende factor voor het realiseren van succesvolle initiatieven. Hoe pakte Gasselternijveen dat aan? Welke tips hebben zij voor anderen en hoe zorgt het dorp ervoor dat de initiatieven duurzaam zijn? Piet Wolters, voorzitter dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen, en Fenna Bolding, adviseur CMO STAMM, namen de aanwezigen mee in het verhaal van Gasselternijveen met waardevolle ervaringen, lessen en adviezen.

Colourful het Hogeland

Bij Stichting Colourful Het Hogeland is iedereen met buitenlandse ‘roots’ van harte welkom. Vanuit trots, talent en cultuur willen ze dat iedereen zich thuis voelt. Dat doen ze door mensen in contact te brengen met mensen, verenigingen en bedrijven die bij elkaars interesses passen. Om begrip te krijgen en van elkaar te leren. Colourful Het Hogeland organiseert het hele jaar activiteiten, zoals met elkaar muziek maken, samen koken, knutselen en sporten. Door mee te doen aan deze activiteiten, maak je snel contact met anderen. Zo voel je je al snel thuis.

 

Ideeën delen en samen oplossingen bedenken

Initiatieven en organisaties zijn vaak heel goed in staat oplossingen te bedenken op vraagstukken, maar zelden delen ze deze met elkaar.

Tijdens het kenniscafé vertelden twee initiatieven hoe zij het op de langere termijn volhouden om hun doelen na te streven. Ze bespraken de drempels en uitdagingen en welke oplossingen ze hebben ontwikkeld. Dorpscoöperatie Gasselternijveen gaf aan dat het heel zinvol is om te kijken welke kosten je bespaart met je activiteiten die anders door de gemeente werden betaald. Op die manier kun je aantonen wat je initiatief eigenlijk oplevert en kun je mogelijk budget van de gemeente overnemen. Vaak kunnen bewoners heel efficiënt werken, waardoor er budget over blijft om lokaal andere dingen te verbeteren. Een andere financieringsmethode die heel succesvol kan zijn is crowdfunding. In Gasselternijveen lukte het om het dorp duizenden euro’s bij elkaar te laten brengen voor een dorpswinkel. En nu de winkel er is, voelen veel meer inwoners zich verantwoordelijk voor haar voortbestaan.

Colourful Het Hogeland vertelde dat zij heel bewust aansluiten bij bestaande initiatieven en projecten. Dat zorgt ervoor dat ze zelden als concurrent worden gezien en dat ze relatief weinig werk hebben van grote activiteiten waar veel bezoekers op af komen. Bovendien versterken ze zo bestaande activiteiten en ontwikkelen ze zelf een enorm netwerk, wat weer goed aansluit op hun eigen doelstellingen.

Andere tips die deelnemers met elkaar deelden waren:

  • Doe goed onderzoek om de vraag van je mede-inwoners op te halen. Daarmee toon je draagvlak aan en betrek je mensen bij het initiatief, maar zorg je ook dat je de juiste dingen ontwikkelt.
  • Samen eten werkt altijd! Het is redelijk laagdrempelig en verbindt mensen direct. Als je het leuk hebt met elkaar, sluiten er vanzelf andere mensen aan.
  • Laat bij grotere projecten altijd een degelijk haalbaarheidsonderzoek doen, zodat je partners en investeerders kan overtuigen.
  • Begin gewoon ergens met een klein onderdeel. Dan kun je de ideeën testen en kun je het langzaam uitbouwen en verbreden.

Toepassen van onderzoek in initiatieven

Eén van de agendapunten het toepassen van onderzoek in initiatieven. De mini-infographic ‘Meten = weten’ geeft weer hoe onderzoek kan helpen bij het realiseren van initiatieven en projecten.

De mini-infographic 'Meten = weten' geeft weer hoe onderzoek kan helpen bij het realiseren van initiatieven en projecten.

We’re gonna do it anyway

De avond werd afgesloten met de wel heel bijzondere tip om regelmatig naar het nummer Something Inside so Strong te luisteren van Labi Siffre. Vooral de zin “Just look him in his eyes and say: we’re gonna do it anyway” maakte dat de deelnemers vol nieuwe energie de deur uitgingen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X