Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Direct bleek dat er enorm veel kennis aanwezig was in de zaal en dat juist de diverse achtergrond van de deelnemers van meerwaarde was.

Burgerkracht in Oost-Groningen versterkt elkaar

8 juli 2019

In de provincie Groningen zijn veel verschillende organisaties en initiatieven actief. Juist in gebieden die onder druk staan door krimp en vergrijzing staan inwoners op om hun omgeving leefbaar te houden en op te komen voor kwetsbare inwoners. CMO STAMM ondersteunt samen met de Ideeënbank Groningen initiatieven en organisaties met het versterken van hun organisatiekracht. Afgelopen week in de vorm van een kenniscafé over financiën en vrijwilligers in Winschoten. Daar was goed te zien dat inwoners niet alleen van professionals, maar ook van elkaar veel kunnen leren.

Kenniscafé; kennis van inwoners zelf

Tijdens het kenniscafé op 1 juli konden inwoners hun ideeën en plannen pitchen voor andere inwoners, het VSB Fonds, de provincie en Ideeënmakelaars. Vervolgens gaven die reacties, tips en adviezen aan de pitchers. Daarna konden inwoners aansluiten bij workshops over verdienmodellen en het vinden en binden van vrijwilligers. De bijeenkomst werd georganiseerd door CMO STAMM en de Ideeënbank Groningen, in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligerswerk Oldambt.

Financiën en vrijwilligers

Eigenlijk loopt elke groep actieve inwoners er vroeg of laat tegenaan: de vraag hoe ze hun financiën duurzaam kunnen regelen en hoe ze vrijwilligers kunnen binnenhalen en vasthouden. Ook organisaties en initiatieven die hun activiteiten onafhankelijk van geld kunnen organiseren, hebben het af en toe nodig voor bijvoorbeeld organisatiekosten. Daarnaast zijn vrijwel alle organisaties en initiatieven vaak in meer of mindere mate afhankelijk van hun vrijwilligers.

Ideeën delen en samen oplossingen bedenken

Organisaties en initiatieven zijn erg innovatief als het gaat om het oplossen van financiële en vrijwilligersvraagstukken. Maar zelden worden die goede ideeën spontaan met elkaar gedeeld.

Tijdens het kenniscafé werden inwoners uitgenodigd te reageren op elkaars ideeën en daar tips over te geven. Direct bleek dat er enorm veel kennis aanwezig was in de zaal en dat juist de diverse achtergrond van de deelnemers van meerwaarde was. Inwoners gaven elkaar tips over andere lokale organisaties die met hetzelfde bezig zijn, plekken waar geld of middelen kunnen worden gevonden. Ook kwamen er veel tips naar voren, zoals: vrijwilligers vrijstellen van contributie, de organisatie laten adopteren door een andere zodat geen rechtsvorm hoeft worden gevonden en het werven van vrijwilligers onder de ouders van kinderen die bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten.

In de workshops werd ingegaan op de vrijwilligers van nu en hoe deze het beste te bereiken zijn. Ook is met elkaar gekeken welke creatieve manieren er zijn om als organisatie financieel zelfstandig te zijn.

Aan het eind van de avond gingen de deelnemers niet alleen met een hoop kennis en tips op briefjes naar huis, maar ook met een hoop nieuwe lokale contacten met andere organisaties en initiatieven!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X