Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Iedereen voelt zich Westerkwartierder en de toekomst van wil dit mooie gebied graag samen vormgeven.

Burgertop W500 in het Westerkwartier

27 juni 2016

Op 15 en 16 juni 2016 heeft CMO STAMM in opdracht van, en in samenwerking met, de gemeenteraden van Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn twee inwonersavonden georganiseerd. Bijna 300 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de vier gemeenten dachten mee over de toekomst van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.

Beide bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert waren drukbezocht. Er zijn volop onderwerpen en ideeën ingebracht. Wat bij beide bijeenkomsten sterk naar voren kwam, is dat iedereen zich Westerkwartierder voelt en de toekomst van dit mooie gebied graag samen vorm wil geven.

De aanwezigen werden in groepen van gemiddeld 20 personen verdeeld. Met de groep is onder meer gebrainstormd over wat mooi is aan het Westerkwartier, wat behouden moet blijven en wat beter kan. Dit resulteerde in een aantal voor de deelnemers belangrijke thema’s, zoals behoud van het (cultuur)landschap, bereikbaarheid, nabijheid van bestuur, goede (zorg)voorzieningen, onderwijs, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Die thema’s werden vervolgens uitgediept en concreter gemaakt aan de hand van de vraag ‘Wat moet er in 2026 gebeurd zijn rond dat thema?’ Deze laagdrempelige werkvorm zorgde voor veel inbreng van en contact tussen deelnemers.

De uitkomsten van beide avonden worden verwoord in een verslag en verwerkt in de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Het blijft niet bij de nu georganiseerde bijeenkomsten. Als de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente staan, moet er nog inhoud aan gegeven worden. Daar willen de gemeenten de inwoners en organisaties graag bij betrekken. Vrijwel alle aanwezige inwoners hebben aangegeven graag mee te willen denken over de toekomst van het Westerkwartier.

Stickywall Kennisatelier-Coevorden

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X