Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

C4Youth.

C4Youth is een regionale kennis- en leerwerkplaats in de provincie Groningen. Het programma heeft als algemene doelstelling het bevorderen van een lerende omgeving in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders, en het bevorderen van vakmanschap ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. C4Youth is gestart in 2010 en maakt deel uit van het landelijke netwerk van 16 Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, gesubsidieerd door ZonMw.

We dragen op verschillende manieren bij aan het programma. Met Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen hebben we een jeugdpanel opgericht waar jongeren aan meedoen uit verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. De kennis die we daarmee verzamelen is ook beschikbaar voor C4Youth. Verder ondersteunen we het programma vanuit CMO STAMM met advies, uitvoeringskracht en we denken mee op het gebied van communicatie. Het programma organiseert inspiratiefestivals en heeft twee kennis- en leerateliers opgericht. Meer weten? Neem contact op met Hermien Maarsingh.

Bekijk de website van C4Youth.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X