Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Effectieve (digitale) vroegsignalering leidt tot doorbraken in de schuldhulpverlening!

CMO STAMM Academie over vroegsignalering

1 oktober 2018

Op 12 juli 2018 vond het congres over digitale innovaties in de schuldhulpverlening plaats in Groningen. Ruim 140 gasten luisterden naar hoe de gemeente Groningen de blockchainmethodiek toepaste ten behoeve van een digitaal dashboard met klantinformatie voor medewerkers binnen haar sociale dienst. Ook werden er interactieve workshops aangeboden door drie digitale voorzieningen gericht op vroegsignalering en preventie. Veel deelnemers hebben de bijeenkomst met ons geëvalueerd; hun aanbevelingen vormen voor CMO STAMM input voor de bijeenkomst van 18 oktober 2018: ‘Samen doorbraken realiseren in de schuldhulpverlening!’. Doe jij ook mee?

Evaluatie

Zoals verwacht waren er veel vragen rondom de toepassingen van de blockchainmethodiek. Een integraal digitaal dashboard, waaraan meerdere partijen verbonden kunnen zijn, kan helpen in het versnellen van werkprocessen in de schuldhulpverlening. Door het samen door te nemen met de inwoner om wie het gaat, kan er ook een leereffect van uitgaan en daarmee de financiële redzaamheid van de inwoner vergroten. Men wil hier graag bij aanhaken (smart team gemeente Groningen!) en over doorpraten.

In de evaluatie werd de behoefte aan een overzicht van de verschillende digitale initiatieven geuit, alsmede de verbinding ertussen. Zodat je als hulpverlener sneller kunt overgaan tot een weloverwogen toepassing.

Deelnemers geven aan dat de bijeenkomsten van CMO STAMM bijdragen aan verbinding tussen professionals in het werkveld. Er is een sterke behoefte aan elkaar kennis en ervaring te benutten en elkaar te versterken, ten gunste van de inwoner voor wie men zich inzet. Interactie en verbinding vormen daarin onmisbare schakels.

Hoe professionals elkaar vinden en op welk moment wordt vervolgens ervaren als belangrijke stappen om met elkaar uit te diepen. Ten gunste van een efficiënt schuldhulptraject. Preventie en nazorg worden daarbij genoemd als belangrijke fasen en daarover wil men graag doorpraten. Ook aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals laaggeletterden en licht verstand beperkten.

Bijeenkomst 18 oktober 2018

Op basis van de evaluatie heeft CMO STAMM voor 18 oktober 2018 het volgende thema in voorbereiding: ‘Effectieve (digitale) vroegsignalering leidt tot doorbraken in de schuldhulpverlening!’ Aan de hand van praktische casussen bespreken we in een actieve vorm met elkaar waar we mogelijkheden voor doorbraken zien.  Wat heb je nodig om die doorbraken te kunnen realiseren, van elkaar en binnen je eigen organisatie? We verkennen met elkaar de mogelijkheid om de doorbraak te realiseren, zodat we van die praktijkervaringen kunnen leren en doorontwikkelen.

Doe je mee en heb je input voor de bijeenkomst gericht op doorbraken?

Als je een casus wilt inbrengen, dan is deze van harte welkom! Neem daarvoor en voor eventuele vragen en opmerkingen contact op met Mirjam van Werven.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X