Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vroegsignalering is niets iets dat je tussendoor ‘even’ kunt doen, je moet daar structureel voldoende uren voor vrij maken in de week

CMO STAMM Academie over vroegsignalering van armoede

27 november 2018

Op 18 oktober 2018 vond de bijeenkomst over vroegsignalering van armoede plaats in Groningen. De belangrijkste conclusies van de dag waren dat hoge maatschappelijke kosten, inclusief stress en leed, voorkomen kunnen worden door mensen met beginnende schulden vroeg in beeld te brengen aan de hand van betalingsachterstanden van de vaste lasten (zorg, huur, gas en elektriciteit). Voor mensen die een vroegsignaleringsproject willen initiëren of (al) uitvoeren, is het devies om elke week een dagdeel in de agenda te blokken om echt met de problematiek bezig te gaan. 

Met meer dan zestig gasten van gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, kredietbanken, sociale dienst en werkpleinen was de opkomst bij de bijeenkomst groot. De inhoud bestond uit een theoretisch verhaal over definities van vroegsignalering, preventie, (in)formele zorg en nazorg, en een verhaal van projectleider Ruud Gorissen over vroegsignaleringsprojecten die hij in Ede, Nijmegen en Nijkerk geïnitieerd heeft, zoals Vroeg Erop Af, Op Tijd Erbij en Op de Rit.

De kernpunten uit het verhaal van Ruud Gorissen:

 • Een project rondom vroegsignalering moet worden uitgevoerd door schuldhulpverleners in samenwerking met mensen uit het wijkteam;
 • Van tevoren moet duidelijk zijn hoe het vroegsignaleringsproject en eventuele regelingen met betrekking tot betalingsachterstanden worden gefinancierd;
 • Waarborg de AVG-wet door via diverse mediakanalen aan te kondigen dat een pilotproject rondom vroegsignalering gaat plaatsvinden. Wanneer inwoners niet willen deelnemen, moeten zij zelf contact opnemen met de gemeente;
 • Vroegsignalering is specifiek gericht op schulden; bijkomende problemen (mentale of fysieke gezondheid) moeten door daarvoor opgeleide professionals worden aangepakt;
 • Projectleiders faciliteren de samenwerking tussen de diverse keten- en signaalpartners;
 • Om schuldenaren te helpen moeten ze eerst erkennen dat ze een betalingsprobleem hebben;
 • Een gesprek met een (beginnend) schuldenaar kan het beste gevoerd worden door een sociaal werker samen met de schuldhulpverlener;
 • Praten over schulden is confronterend; spreek liever over betalingsachterstanden;
 • Schuldenaren (niet de banken) moeten zelf prioriteiten kunnen stellen als het gaat om welke achterstanden als eerste worden betaald.

Bijeenkomst Vroegsignalering en Nazorg februari 2019

Veel deelnemers waren na de bijeenkomst over vroegsignalering en preventie nog niet uitgepraat over het onderwerp. Daarom wordt op 14 februari 2019 opnieuw een CMO STAMM Academie georganiseerd over het thema vroegsignalering, ditmaal in combinatie met nazorg.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

 • Erik Meij
 • e.meij@cmostamm.nl
 • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X