Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Wil je een online bijeenkomst organiseren vanuit je bewonersinitiatief, kennis delen met je achterban of als gemeente inwoners betrekken bij een vraagstuk? We delen onze kennis en ervaring graag en denken graag mee!

CMO STAMM en online werken

15 december 2020

Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat, door coronamaatregelen, het voorlopig niet mogelijk zou zijn om fysiek bij elkaar te komen. Direct gingen we aan de slag om online ontmoetingen te organiseren, om in deze tijd zo veel mogelijk te kunnen betekenen in onze provincies. Inmiddels hebben we ruim 2.500 inwoners en professionals bereikt. Daarbij houden we ook rekening met minder digitaalvaardige mensen. Wil je ook een online bijeenkomst organiseren? We delen onze kennis en ervaring graag met je!

We begonnen met de doelgroep die het urgentst was: de basisschoolleerlingen die we normaal gastlessen over discriminatie geven. Ondanks dat ze plots thuis kwamen te zitten wilden we ze toch lesgeven over discriminatie en voordelen. En dat werkte zo goed dat al snel webinars voor professionals en inwoners volgden. Met bijvoorbeeld informatie over de Wetswijziging Schuldhulpverlening en over het vasthouden van vrijwilligersenergie in initiatieven. En ook tijdens verdiepende gesprekken over lokaal beleid of onze onderzoeken.

We hebben er gaandeweg veel van geleerd en delen die kennis en ervaring graag. Dus wil je een online bijeenkomst organiseren vanuit je bewonersinitiatief, kennis delen met je achterban of als gemeente inwoners betrekken bij een vraagstuk? Dan denken we graag mee!

Overzicht online activiteiten van CMO STAMM in 2020

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X