Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Door de combinatie van wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek lever ik graag direct een bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische omstandigheden in de regio.

CMO STAMM en Rijksuniversiteit Groningen stellen bijzonder hoogleraarsfunctie Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid in

21 december 2022

CMO STAMM en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben Aleid Brouwer aangesteld als bijzonder hoogleraar Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid. Per 1 maart begint Brouwer aan de functie bijzonder hoogleraar, gecombineerd met een functie als senior onderzoeker op het thema brede welvaart bij kenniscentrum CMO STAMM en haar onderzoeksbureaus Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe. De combinatie van beide functies zorgt voor verdiepende kennis op het gebied van brede welvaart en kansen(on)gelijkheid in Noord-Nederland, die functioneel kan worden toegepast in de praktijk.

Uitwisseling van inzichten op het gebied van brede welvaart en kansen(on)gelijkheid

De combinatie van bijzonder hoogleraar en senior onderzoekers is uniek en sterk gericht op de kruisbestuiving tussen verdiepende wetenschappelijke kennis over brede welvaart, kansen(on)gelijkheid en de toepasbaarheid ervan in de praktijk. Brede welvaart is een nieuwe methodiek om onze welvaart te meten. Hoe dat het beste gemeten kan worden en kennis over wat nu echt van invloed is op onze brede welvaart, is nog in ontwikkeling. Dit geldt ook voor kansen(on)gelijkheid. De bijzonder hoogleraar/senior onderzoeker gaat hier verder invulling aan geven vanuit Noord-Nederland, vertaald naar Noord-Nederland.

Daarnaast gaat Brouwer onderwijs verzorgen voor bachelor- en masterstudenten aan de Faculteit voor Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze begeleidt promovendi bij onderzoek relevant aan de leerstoel, verricht wetenschappelijk onderzoek en publiceert wetenschappelijke artikelen. De bijzonder hoogleraar zorgt ook voor uitwisseling van inzichten op het gebied van brede welvaart en kansen(on)gelijkheid tussen CMO STAMM en de RUG. Hiermee worden actuele visies en ontwikkelingen verwerkt in het programma Brede Welvaart van CMO STAMM.

Aleid Brouwer

Brouwer is een economisch geograaf met de focus op welvaart en regionale ongelijkheid. Door onderzoek naar ondernemerschap, leven lang ontwikkelen, scholing en circulariteit wil ze bijdragen aan vermindering van ongelijkheid. “Door de combinatie van wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek lever ik graag direct een bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische omstandigheden in de regio.”

Brede welvaart en kansen(on)gelijkheid

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product (bbp). We kijken daarom tegenwoordig breder, namelijk naar de brede welvaart. Het is een andere manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen en hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben. De principes van brede welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving.

Over CMO STAMM

CMO STAMM is hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Samen met onze partners creëren we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft.

We onderzoeken, initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact.

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe zijn onderdeel van CMO STAMM. Zij volgen trends en ontwikkelingen binnen het sociale domein. Het plan- en trendbureau ondersteunen lokale beleidsontwikkelingen in de Groninger en Drentse gemeenten en de provincie Groningen en Drenthe. Daarnaast leveren ze sturingsinformatie aan de verschillende bestuurlijk verantwoordelijken in Groningen en Drenthe. Ook brengen Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe interessante en relevante onderzoeksresultaten onder de aandacht van een breed publiek.

Over de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van culturele en economische geografie, demografie en planologie. De onderzoeksthema’s van FRW zijn welzijn, innovatie en ruimtelijke transformatie. De faculteit heeft de missie om onderzoek te leveren dat toonaangevend, onderscheidend en beleidsrelevant is voor deze onderwerpen die zo belangrijk zijn voor de maatschappij.

Met twee bachelor- en zeven masteropleidingen biedt de faculteit brede studiemogelijkheden binnen het vakgebied aan ongeveer 1100 studenten. De Groningse faculteit is de enige zelfstandige faculteit in de ruimtelijke wetenschappen in Nederland.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X