Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We merken dat er nog veel mensen zijn die geen (digitaal) sociaal netwerk hebben en zich eenzaam voelen. Die mensen willen we hiermee bereiken.

Creatief initiatief in tijden van crisis

1 april 2020

We houden op dit moment noodgedwongen fysiek wat meer afstand van elkaar. En dat terwijl we contact met elkaar juist nu zo hard nodig hebben! Maar samen hangen aan een stamtafel is er nu even niet bij. Daarom nodigt gemeente Het Hogeland inwoners uit voor een digitale stamtafel, een nieuwe sociale zorgnetwerk. Een plek waar zorgverleners, familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten.

Digitale Stamtafel

De digitale Stamtafel biedt veel van de mogelijkheden die de sociale media bieden: zo kan men foto’s en films uitwisselen, spelletjes doen en er zijn vele unieke apps beschikbaar, zoals een beeldbank van de omgeving van de gebruiker, lokaal nieuws etc.

De Stamtafel is een bestaande landelijk werkende digitale stamtafel, die op verschillende plekken in ons land al wordt gebruikt. Humanitas het Hogeland maakt sinds vorige week, in samenwerking met de gemeente het Hogeland, de Stamtafel beschikbaar voor iedereen die veilig en in eigen beheer een netwerk van vrienden en bekenden wil opbouwen en onderhouden. Jacqueline Tuitman van Humanitas vertelt: “We merken dat er nog veel mensen zijn die geen (digitaal) sociaal netwerk hebben en zich eenzaam voelen. Die mensen willen we hiermee bereiken. Het is voor jong en oud een uitkomst om de nadelen die men ervaart van de sociale media te ondervangen. Er zit geen groot bedrijf achter dat geld moet verdienen aan reclame. De gebruiker selecteert zelf wie er aan tafel mag komen meedoen, nodigt diegenen uit en kan indien gewenst 1 op 1 communiceren, of met de hele groep die aan de virtuele tafel zit”.

Toegang en ondersteuning

Vrijwilligers van Humanitas het Hogeland en studenten van het Noorderpoortcollege bieden ondersteuning aan via een helpdesk en een online contactformulier. “Het platform is echter zo toegankelijk, dat de vragen die we krijgen zich vooral beperken tot het beeldbellen”, zegt Tuitman. Het gebruik van de Stamtafel is gratis. De kosten worden gedekt door subsidies en sponsoren. Als men geen computer of tablet heeft of problemen heeft die te bekostigen, zoekt Humanitas in overleg met onder andere de gemeente naar oplossingen.

Gemeente steunt initiatief

“Veel inwoners zitten door het coronavirus alleen thuis. Maar juist nu hebben we elkaar nodig. Om contacten met familie, vrienden, mantelzorgers en hulpverleners tóch mogelijk te maken, biedt het digitale platform ‘Stamtafel’ de mogelijkheid om elkaar in elk geval de komende drie maanden online te ontmoeten via een digitale groepstafel. Een initiatief dat wij van harte steunen”, aldus de gemeente het Hogeland.

Ervaringen van de gebruikers

Tot nu toe hebben ruim 100 inwoners van de gemeente Hogeland zich aangemeld op het digitale platform, sinds de openstelling ervan vorige week. De ervaringen zijn alleen maar positief: “Het is toegankelijk en overzichtelijk. Je kunt op je computer,  laptop en zelfs mobiele telefoon meepraten”. Tuitman: “Je kunt deelnemen aan groepsgesprekken op onderwerpen die al zijn aangemaakt, maar je kunt zelf ook nieuwe onderwerpen aanmaken. Zo is er al een groep ‘Veur Mekoar’ waar hulpvragen verzameld en ingevuld worden. Privégesprekken zijn écht privé. Wij krijgen alleen signalen van de beheerder met betrekking tot ongewenste onderwerpen die ingesproken of ingetypt worden”.

Meer informatie

Heb je vragen over het initiatief ‘de Stamtafel’ en gelijksoortige ideeën en tips, bijvoorbeeld over andere digitale middelen om contact met elkaar te houden, neem dan contact op met de ideeënmakelaars Groningen via info@ideeenbankgroningen.nl

CMO STAMM en jij!

Wat is jouw reactie op het Corona-virus? CMO STAMM verricht onderzoek en adviseert op onafhankelijke wijze rondom maatschappelijke en sociale vraagstukken. Het mag duidelijk zijn dat het Corona-virus allerlei vraagstukken van die aard opwerpt en we zien overal vindingrijke initiatieven ontstaan. We verzamelen ze, bundelen ideeën en best practices hierover en ontwikkelen oplossingen en aanpakken, samen met jou!

Meer informatie en andere creatieve vormen van dienstverlening en innovatieve vormen van sociaal contact, vind je op onze website www.cmostamm.nl en op www.ideeënbankGroningen.nl.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X