Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen!

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

19 juli 2021

Senioren hebben een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Zij maken de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met hun naasten. En juist dát maakt hun inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Daarom organiseert Denktank 60+ Noord vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen vanaf het najaar van 2021 een aantal cursussen over het thema Ouderenparticipatie rondom welzijn, wonen en zorg. De cursussen zijn in samenwerking met CMO STAMM en worden mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Onze ambitie

Onze ambitie is om zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen!

Het cursusaanbod

  • Startbijeenkomst Introductie op ouderenparticipatie en ophalen wensen en behoeften vanuit ouderen zelf eind oktober 2021
  • Hoe werkt de zorg – begin 2022
  • Effectief communiceren – begin 2022 O.a.: Hoe kan de stem van de oudere zelf nu goed gehoord worden? En hoe kan een oudere zichzelf voorbereiden op het meepraten en meedoen in werkgroepen, beleidsvorming en dergelijke?
  • Verdiepende digitale themabijeenkomsten – jaarrond in 2022. De inhoud wordt nog nader bepaald. Onder andere door de inbreng van de ouderen. O.a.: Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je rekening mee houden?

De eerste drie cursussen worden georganiseerd op een centrale en goed bereikbare plek in Drenthe. De exacte data en locatie volgen in de uitnodiging in september.

De jaarronde verdiepende themabijeenkomsten vinden digitaal plaats.

Dit cursusaanbod is voor ouderen kosteloos mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Interesse?

Heb je interesse in het bijwonen van en/of vragen over de cursus? Je kunt je interesse hier aangeven. Hierna nemen we waar nodig contact op om nader kennis te maken en eventuele vragen te beantwoorden.

In september volgt de uitnodiging voor de startbijeenkomst waarna men zich definitief kan aanmelden. Alvast hartelijk dank en graag tot ziens!

Wil je de vooraankondiging ook verspreiden? GRAAG!

Vragen?

Meer informatie:

Over de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een integraal samenwerkingsverband voor alle (beleids)domeinen in welzijn, (medische) zorg en wonen. Onderstaande organisaties vertegenwoordigen de betreffende domeinen:

logo's van de partnerorganisaties

drentsezorgmetouderen.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X