Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Wie beslist voor wie? En kan dat ook anders?

Daag de democratie uit

22 december 2016

Voorbij bureaucratische knelpunten!

In een democratie regeert het volk, zo kennen we dat in Nederland gelukkig al heel lang. Maar wie beslist voor wie? En kan dat ook anders? Met mondige inwoners die regelmatig botsen met de structuren van de overheid, wordt het misschien tijd om nieuwe vormen van democratie uit te proberen.

Tijdens de Democratic Challenge op 26 januari 2017, komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde. De noordelijke organisaties die dit congres gezamenlijk organiseren, nodigen bewoners, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en bestuurders van harte uit. Democratic Challenge gaat over (nieuwe) vormen van democratie die we in de drie noordelijke provincies tegen komen.

De vierde D

Tijdens de Democratic Challenge geeft keynote spreker Job Cohen inzicht in de nieuwe vormen van democratie. Job Cohen, onder meer oud burgemeester van Amsterdam, was degene die actief optrad tegen de tweedeling in de samenleving. Tegenwoordig is hij hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden. In dat verband houdt hij zich onder meer bezig met de lokale democratie. Zijn oratie ging over “De vierde D”. Cohen hield een pleidooi om de lokale – en provinciale – democratie te versterken, dit wordt in de wandelgangen inmiddels een G1000 genoemd.

Naast het verhaal van Job Cohen willen we je inspireren met de mooie initiatieven, andere vormen van democratie en de schurende elementen in de praktijk. We dagen je allereerst uit om breder te denken en met nieuwe ideeën te komen. De nieuwe ideeën die ontstaan brengen we samen en helpen we om werkelijkheid te worden.

Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet gaat een deel van de taken die nu nog bij de gemeenteraad liggen, naar het college en de samenleving. Participatie en regionale samenwerking worden daarom straks nog meer van belang. De rol van de raadsleden zal hierdoor veranderen. Veel informatie is ook terug te vinden op www.DemocraticChallenge.nl (VNG)

CMO STAMM is regelmatig betrokken bij het maken van burgerbegrotingen, right to challenge, burgertoppen, nieuwe bestemming voor leegstaande panden of het behoud van voorzieningen. Maar ook ondersteunen we bewonersinitiatieven en gemeenten bij de impact die deze energieke samenleving met zich mee brengt.

Wil je erbij zijn? Geef je dan hier op.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X