Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Hoe maken we samen keuzes in de wijk?

De stem van de wijk Angelslo

14 oktober 2021

Samen met de inwoners uit de wijk Angelso, de gemeente Emmen organiseerde CMO STAMM op 2 oktober een grote Stem-van-de-wijkdag, waarbij alle inwoners uit de wijk Angelslo die mee wilden doen, praten of denken van harte welkom waren. Dit proces sluit naadloos aan op onze visie om écht te luisteren naar inwoners en zoveel mogelijk mensen een stem te geven over hun directe omgeving. We bieden een zorgvuldig proces waarin ambitie, belangen, de relatie en de organisatie in de samenwerking tussen inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties besproken wordt.

Samen keuzes maken in de wijk

Er wonen veel bewoners in Angelslo. Allemaal hebben ze wensen om de wijk nog mooier te maken. Met ‘Stem van de wijk’ kijken we met elkaar hoe we het goede gesprek kunnen voeren en samen keuzes kunnen maken en besluiten we samen wat goed is voor de wijk. Als dit lukt, kunnen we ook makkelijker in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, de woningcorporaties of een andere organisatie in de wijk.

Samen sterk voor Angelslo

De Stem van de wijk gaat over iedereen. Hoe kunnen we echt oprecht naar de stem en de mening van alle personen luisteren in de wijk? We gingen daarom met zoveel mogelijk mensen in de wijk in gesprek over:

 • Wat is de wijk Angelslo? …voor jou?
 • Welke groepen zijn voor jou belangrijk?
 • Waar wil je graag over meebeslissen in de wijk?
 • Wat wil je graag samen doen?
 • Wat wens je in de toekomst voor/ in Angelslo?

De uitkomsten van de Stem-van-de-wijkdag Angelslo staan binnenkort op eopangelslo.nl.

Uitgangspunten van het project ‘De stem van de wijk Angelslo’

Wat vinden we belangrijk?

 • We nemen de ruimte om het écht anders dan anders te doen;
 • Meer wijkbewoners voelen zich betrokken bij de wijk (Noaberschap);
 • Het is belangrijk dat iedereen (die dat wil) gehoord wordt;
 • Meer mensen doen, praten of beslissen mee;
 • We houden rekening met de diversiteit van de wijk;
 • We sluiten aan bij de actieve inwoners in de wijk (sleutelfiguren);
 • Er is aandacht voor het samenspel van gemeente, diverse organisaties (bijv. Sedna) en inwoners in de wijk;
 • Er is aandacht voor de behoefte en het levert de inwoners in de wijk Angelslo wat op!

Praat mee, denk mee, doe mee

Zoals je hierboven ziet, gaat ‘Stem van de wijk’ niet alleen over praten. Of denken. Maar ook over doen. We zoeken naar wijkbewoners die mee willen doen, denken of praten. Want niet alleen meepraten of meedenken is belangrijk, maar ook meedoen.

Stem van de Wijk Angelslo Emmen

Van EOP naar….

Er was eerst een erkende overlegpartner (EOP) in Angelslo die de stem van de wijk voor zijn rekening nam. Eind 2020 heeft het bestuur van de EOP in Angelslo aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden. Het besluit van de EOP is aanleiding geweest om te kijken naar een alternatief om bewoners van de wijk te betrekken bij de wijk. Daarom is het project de ‘Stem van de wijk’ van start gegaan.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X