Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Democratie is geen rustig bezit meer

Democratische uitdagingen besproken tijdens succesvol congres

2 maart 2017

Op 26 januari jl. vond in een leegstaand bankgebouw te Oosterwolde, het Noordelijk Congres Democratic Challenge ‘Voorbij bureaucratische knelpunten’ plaats.

We kijken terug op zeer goed bezocht, dynamisch en energiek congres, waar we tijdens de deelsessies noordelijke kennis, experimenten, initiatieven en andere vormen van democratie volop hebben gedeeld. Voorbeelden van de werkelijkheid, de kansen en de schurende elementen in beleid en praktijk. De inhoud hiervan is te vinden in het (beeld-) verslag.

Het congres is een mijlpaal op weg naar democratische vernieuwing. Een proces van vallen opstaan.

Job Cohen stelde tijdens zijn inleiding: ‘Democratie is geen rustig bezit meer’. Hij noemde het belang om lokale en provinciale democratie te versterken. De verbinding tussen de politieke structuur en wat gemeenschappen zelf doen, is belangrijk om populisme tegen te gaan. Doodgewone mensen die doodgewone dingen doen, die zijn belangrijk. ‘Zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen’.

De dialoog is de basis voor vernieuwing democratie.

Jornt van Zuylen (Democratic Challenge/VNG) pleitte voor meervoudige democratie, maatwerkdemocratie en een toets op democratische waarden. ‘Experimenteren om een systeemverandering op gang te brengen’.

Via de link vindt u verdere informatie zoals het beeldverslag, presentaties en de uitkomsten van de deelsessies.

Het Noordelijk Congres Democratic Challenge werd op initiatief van CMO STAMM in gezamenlijkheid met de volgende noordelijke organisaties en instellingen georganiseerd:

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X