Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
diploma-uitreiking vorige lichting New Jobporunities

Nieuw project in Drents-Duits grensgebied moet honderd niet-uitkeringsgerechtigden aan een baan of opleiding helpen.

Het project ‘New Jobportunities 2.0’ wil honderd mensen in de Drents-Duitse grensstreek, die zowel zonder werk als uitkering zitten, begeleiden naar een opleiding of een nieuwe baan.

Lees het artikel Nieuw project in Drents-Duits grensgebied moet honderd niet-uitkeringsgerechtigden aan een baan of opleiding helpen van 22 juli 2021 bij het Dagblad van het Noorden

Bekijk de Flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor herintreders

Bekijk de flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor werkgevers

Aanleiding

CMO STAMM ontwikkelde samen met de provincie Groningen, de EDR (Ems Dollard Regio) en Landkreis Emsland een project voor arbeidstoeleiding van herintredende vrouwen van 35 tot 65 jaar in de Duits-Nederlandse grensregio in bijvoorbeeld de maakindustrie, ICT en/of zorg. Het project kreeg de naam Jobportunities en kende een looptijd van een half jaar (2014). Het vervolgtraject van het project New Jobportunities liep van 2017 tot en met 2018.

New Jobportunities 2.0 borduurt voort op de succesfactoren van het voorgaande project met 80% uitstroom naar een betaalde baan en/of een beroepsopleiding. New Jobportunities 2.0 ontwikkelt zich in 2021 door naar de fase waarin we 100 werkzoekenden (zowel mannen als vrouwen) begeleiden naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

New Jobportunities 2.0 biedt toegang naar een potentiële nog redelijk onbekende groep gemotiveerde werknemers. De ‘stille reserve’ is een naam voor de groep mensen die momenteel niet werkt maar géén uitkering heeft. Het zijn zeer gemotiveerde arbeidskrachten die graag weer herintreden op de arbeidsmarkt – niet omdat het moet – maar omdat ze dat willen. Werken is tenslotte niet alleen een inkomen, maar ook een vorm van zingeving.

Aanpak

De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging, met name in Noord-Duitsland zijn er veel banen voor deze doelgroep: in de zorgsector, de detailhandel en de horeca. Het bieden van ondersteuning aan deze vrouwen zorgt voor empowerment en de betere grensoverschrijdende samenwerking blijkt goed te werken.

New Jobportunities helpt niet-uitkeringsgerechtigde herintreders bij het vinden van een baan en/of (vervolg)opleiding in het grensgebied Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Deelname is gratis. Samen bouwen we ook aan een grensoverschrijdend netwerk van werkgevers en werknemers. New Jobportunities 2.0 zorgt borging in bestaande netwerken, ook na de subsidieperiode.

Resultaat

Het project New Jobportunities 2.0 zorgt voor een succesvolle uitstroom van vrouwen uit Noord-Nederland en 1vrouwen uit Noord-Duitsland naar betaald werk in de grensregio. In de vorige editie vond 80% van de deelnemers een goede baan of vervolgopleiding.

* Het project New Jobportunities 2.0 is een samenwerking van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe, het UWV, de Agentur für Arbeit Nordhorn, Zero to One, de Volkshochschule Meppen, het Rijnland Instituut en CMO STAMM. Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komen. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. Het project wordt gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

partnerlogo's new Jobportunities 2.0

Aanleiding

CMO STAMM ontwikkelde samen met de provincie Groningen, de EDR (Ems Dollard Regio) en Landkreis Emsland een project voor arbeidstoeleiding van herintredende vrouwen van 35 tot 65 jaar. Het project kreeg de naam Jobportunities en kende een looptijd van een half jaar (2014). Mede dankzij de free publicity wist CMO STAMM 35 vrouwen te vinden, waarvan na werving en selectie 15 overbleven. Zij volgden een lesprogramma van circa 16 dagen, gingen samen op excursie en kregen empowerment aangeboden. Ze onderhouden regelmatig contact via Facebook, de onderlinge verbinding is sterk.

Aanpak

Dit project schept werkgelegenheid voor deze vrouwen. Herintredende, niet uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen nergens terecht, zijn soms gescheiden, hebben een (klein) weduwenpensioen of een man die kostwinner is.

De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging, met name in Noord-Duitsland zijn er veel banen voor deze doelgroep: in de zorgsector, de detailhandel en de horeca. Het bieden van ondersteuning aan deze vrouwen zorgt voor empowerment en de betere grensoverschrijdende samenwerking blijkt goed te werken. Het project startte op 1 februari 2017 en liep tot en met 2018. Het werd gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

Resultaat

In 2014 was er een succesvolle uitstroom van 7 dames direct na afloop van het project. Het project New Jobportunities zorgde in 2017 voor de succesvolle uitstroom van 10-15 vrouwen uit Noord-Nederland en 10-15 vrouwen uit Noord-Duitsland naar betaald werk in de grensregio. In deze editie vond 80% van de deelnemers een goede baan of vervolgopleiding.

* Het project “New Jobportunities” is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederlandgefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

logo's van de partners en opdrachtgevers van het grensoverschrijdend project New Jobportunities

De Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid  Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân (Tûmba). In deze Monitor noemen we dit de Meldpunten. Tevens zijn er in deze Monitor cijfers opgenomen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

 

Bekijk de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2020

Veel leesplezier met nieuwsbrief nr. 8 van de Alliantie van Kracht tegen #armoede, met o.a. de volgende onderwerpen: dynamische leeromgeving, Bestuurlijk actieagenda, Moedige dialoog Drenthe en het onderzoek “Uit de Duivelskring van Armoede”

Rapportage Vroegsignalering van schuldenRapportage Vroegsignalering van schulden

Dit document is het eindproduct van een tweejarig Europees project “Gender sensitivity” genaamd. Het bevat werkvormen en praktische handvaten om het gesprek over Gender en Discriminatie aan te gaan. CMO STAMM werkte met een aantal Europese partners aan de uitwisseling van deze praktische werkvormen die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn.

Bekijk het document Workshops en Gespreksvormen voor Gender en discriminatie issues

Aanleiding

Veel jongeren worden geconfronteerd met vooroordelen rondom gender. Hoe begin je het gesprek als diegene het moeilijk vindt om erover te praten? En hoe zorg je ervoor dat je zelf niet per ongeluk de jongere beledigt of kwetst door iets verkeerds te zeggen? Wat is eigenlijk het verschil tussen genderidentiteit, genderexpressie, geslacht en seksuele oriëntatie?

Uitdaging

De vooroordelen rondom gender komen tot uiting in de directe omgeving van jongeren en daarbuiten: thuis bij hun familie, op school, bij de lokale sportvereniging, op sociale media enz. Niet gek om te bedenken dat dit een grote invloed heeft op hun persoonlijke ontwikkeling. Het is soms lastig om over dit onderwerp te praten.

Aanpak

Tijdens het multiplier event bij DNK deelden we wat wij hebben geleerd tijdens het Europese project Towards more Gender Sensitivity in Youth Work. De aanwezige jongerenwerkers ervaarden onder leiding van Yke Wijnker en Gwen Birza op een leuke manier wat de invloed is van genderdiscriminatie. En deelden over wat er nog nodig is om dit aan te pakken in Drenthe. Vanwege de coronamaatregelen kozen sommige deelnemers ervoor om online de workshop te volgen.

Resultaat

Jongerenwerkers zijn zich meer bewust van de invloed van genderdiscriminatie en kunnen jongeren hier beter in begeleiden.

logo bij workshop gender

Het webinar ‘De effecten van corona voor werken & inkomen’ gaat specifiek over de provincie Groningen. We kijken vooral naar de effecten voor inwoners. In april, in de eerste maand van de coronacrisis, had deze al grote effecten op het werk of inkomen van een deel van de Groningers. Vooral zelfstandigen (zonder en met personeel), mensen met een laag inkomen en mensen met een slechte of matige gezondheid maakten zich zorgen over hun financiën, blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen. Inmiddels weten we dat de zorgen niet voor niets waren, want we zitten in een wereldwijde economische crisis, die zeker nog de rest van 2020 voortduurt.

In dit webinar presenteren we gegevens uit het onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, aangevuld met informatie uit andere bronnen (data, onderzoek derden). Samen met de deelnemers brengen we de risico’s en kansen van de huidige crisis verder in kaart. Deelnemers kunnen tijdens het webinar hun stem uitbrengen over een aantal stellingen en via de chatfunctie reageren.

Meer informatie

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@cmostamm.nl

René de Vent
adviseur
06 13 58 16 73
r.devent@cmostamm.nl

 

Kijk het online webinar ’50 stemmen van mensen in armoede of schulden’ terug.

Meer informatie

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@cmostamm.nl

René de Vent
adviseur
06 13 58 16 73
r.devent@cmostamm.nl

Marcel Endendijk
adviseur
m.endendijk@trendbureaudrenthe.nl / m.endendijk@sociaalplanbureaugroningen.nl
06 543 238 36

De drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland presenteren de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland.

In de provincie Drenthe zijn er in 2019 in totaal 192 meldingen van discriminatie binnengekomen. Het gaat hierbij om meldingen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) (in totaal 74 meldingen) en bij derden, vooral de politie (118 meldingen). In totaal is het aantal meldingen gestegen met 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. In Drenthe komt dit vooral door de toegenomen meldingen door de politie.

Meer informatie:
David Bakker
d.bakker@cmostamm.nl
06 135 748 87

Aanleiding

Armoede en schulden gaan niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Het kan leiden tot sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen, het verliezen van je netwerk. Het doet ook wat met je zelfvertrouwen.

Uitdaging

Mensen die niet veel perspectief ervaren, laten zich niet in alle gevallen makkelijk horen. Schaamte, moedeloosheid, geen zelfvertrouwen hebben zijn veelgehoorde redenen om niet uit te komen voor waar je last van hebt.

Aanpak

Het lijkt logisch om mensen met ervaring met schulden en/of armoede, ervaringsdeskundigen genoemd, te betrekken bij het opzetten en vormgeven van interventies. Zij hebben tenslotte ervaring en weten het beste wat hen kan helpen. Toch gebeurt het lang niet altijd en overal op deze manier. De aanpak die wij willen kiezen, samen met de Moedige Dialoog Harderwijk, Impact Centre Erasmus en ervaringsdeskundigen, gaat er vanuit dat wij niet kunnen bedenken wat een ander nodig heeft. Dat weten zij over het algemeen heel goed zelf. Hoogste tijd dus om die informatie op te halen. En oplossingen die daar uit voortkomen, toe te passen in de praktijk.

Resultaten

We ontwikkelen een instrument om organisaties te helpen kijken of ze voldoende gebruik maken van ervaringsdeskundigen bij de opzet (zowel op inhoud als proces) van hun plannen en maatregelen. Deze tool houdt organisaties een spiegel voor en geeft inzicht in de huidige situatie van inzet van ervaringsdeskundigen ten opzichte van de gewenste situatie.

Er zijn zeven categorieën beneficianten (‘persona’s) beschreven. Benificianten zijn mensen die baat hebben bij interventies. We denken dat effectieve interventie(s) per persona kunnen verschillen. Nuttig is om ook de ervaringsdeskundige in te delen in deze persona’s. We streven naar een beperkt aantal uitgedachte en uitgewerkte interventies per persona. Deze bundelen we in een zo praktisch mogelijke toolkit.

We maken een handleiding hoe ervaringsdeskundigen ook bij de uitvoer van de interventies betrokken kunnen worden.

We meten de effecten van de interventies op benificianten. Op die manier kunnen we vragen beantwoorden als: Wat is het effect van de interventie? Draagt de interventie (en welke?) bij aan de doelstellingen gehoord/ gezien/gekend worden en (duurzaam) uit de schulden en armoede te komen door eigen kracht aan te boren. En natuurlijk ook antwoord te krijgen op de vraag: welke interventie werkt voor welke persona?

In januari 2020 komen we met een definitief voorstel. Dit voorstel presenteren we op de Winterschool van de Moedige Dialoog aan alle lokale kwartiermakers in februari 2020.

Aanleiding

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische of lichamelijke problemen, een verslaving of een beperking. Vaak hebben zij verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd. Ze combineren school met huishoudelijke taken en proberen intussen hun eigen leven vorm te geven Naar aanleiding van het rapport ‘Hoor je me wel’ van de Kinderombudsman, heeft het Ministerie voor een periode van drie jaar maatregelen genomen voor extra ondersteuning. In de provincie Groningen heeft het Expertteam JMZ Groningen al een stevige basis gelegd.

Uitdaging

Kinderen hebben er recht op om kind te zijn. Toch gaat dat niet altijd vanzelf, zeker niet als ze mantelzorgtaken hebben. Er zijn verschillende uitdagingen die we op gaan pakken. Ten eerste willen we dat professionals en vrijwilligers wat het begrip ‘jonge mantelzorger’ inhoudt. Op die manier helpen we ze om jonge mantelzorgers te herkennen en te erkennen. De laatste uitdaging is om jonge mantelzorgers te ontlasten als ze daar behoefte aan hebben.

Aanpak

Door met jonge mantelzorgers zelf te praten, leerden we wat ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen. Praten mét de doelgroep, niet over de doelgroep, dat was een belangrijke basis in onze aanpak.

Wat begon als een gezamenlijke verkenning om meer aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers, groeide uit tot een provinciaal dekkende samenwerking. Hierin sloten ook jongerenwerkers, buurtwerkers en gemeentelijke vertegenwoordigers aan.

Nu is het voor het Expertteam JMZ Groningen tijd om zich omvormen tot een provinciaal kernteam. Met meer focus op de samenhang tussen onderzoek, beleid, praktijk en inwoners. We zoeken hierin nadrukkelijk nieuwe samenwerkingspartner op om kennis te delen, van elkaar te leren en om de ondersteuning aan 0-25-jarigen met een zorg thuissituatie te optimaliseren. Samen werken aan de verborgen kracht van jonge mantelzorgers.

Resultaten

Een heel mooi resultaat is dat we dankzij landelijk onderzoek en onze contacten met jonge mantelzorgers, goed in beeld hebben wat hun wensen en behoeften zijn. Hierdoor kunnen we er in de hulpverlening beter op aan (laten) sluiten.

Wat we doen, werkt. Dat heeft ertoe geleid dat het kernteam een duurzaam karakter heeft gekregen, dankzij medefinanciering van het Europese project In For Care. Onze kennis en ideeën vinden borging in de lokale welzijnsorganisaties. De Wetenschapswinkel (UMCG) haakte aan en via de landelijke organisatie JMZ PRO ligt de lijn naar organisaties buiten Groningen open.

Door de jaren heen zijn er diverse producten ter beschikking gekomen, waaronder de voorlichtingsfilm ‘Jongeren hebben veel in hun (mantelzorg)mars!’, een strip voor jeugd tot 12 jaar, een signaleringskaart, flyers en logo’s . En een student van de Hanzehogeschool heeft een serious game bedacht. Er ligt nu een prototype, we willen dit heel graag echt ontwikkelen.

logo Jonge Mantelzorg

 

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X