Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In 2022 zegt 35% van de gemeenten dat zij beleid hebben. Opvallend veel gemeenten geven aan dat ze bezig zijn om een beleidskader te ontwikkelen (33%).

Hoe kunnen Drentse gemeenten discriminatie aanpakken?

31 augustus 2023

Ieder mens is uniek en heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Dat maakt onze samenleving zo rijk en boeiend. CMO STAMM vindt het belangrijk dat ieders eigenheid wordt gezien en dat we elkaar met respect behandelen. Hierin is geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Toch ervaren mensen nog dagelijks in hun eigen omgeving discriminatie. Dat heeft grote impact op hen én op onze samenleving. Voor gemeenten is een belangrijke taak weggelegd om discriminatie aan te pakken en te voorkomen. Ook in Drenthe.

Samen werken aan een krachtige Drentse samenleving!

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat inwoners die discriminatie ervaren, of dit zien gebeuren, dit kunnen melden bij een onafhankelijk meldpunt. Gemeenten zien echter ook een belangrijke taak in het voorkomen en aanpakken van discriminatie, zo blijkt uit de monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022 van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). In 2022 zegt 35% van de gemeenten dat zij beleid hebben. Opvallend veel gemeenten geven aan dat ze bezig zijn om een beleidskader te ontwikkelen (33%).

Gemeenten kunnen hierbij gebruikmaken van hun antidiscriminatievoorziening (adv). De meeste adv’s in Nederland zijn aangesloten bij de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl. In het Noorden zijn dat Tûmba, Discriminatie Meldpunt Groningen en Meldpunt Discriminatie Drenthe. De laatste is een onafhankelijk onderdeel binnen CMO STAMM. Jaarlijks publiceren de drie noordelijke adv’s samen met de politie hun geregistreerde cijfers (Monitor Discriminatie Noord-Nederland). Steeds vaker gaat het om discriminatie in buurten en wijken. Ook uit cijfers van het SCP (2020) blijkt dat tussen de 9 en 13 procent van de Nederlanders discriminatie ervaart op straat of bij de woning.

Wat kan een gemeente doen om discriminatie aan te pakken en te voorkomen?

Vanuit gemeenten zijn er verschillende manieren om discriminatie aan te pakken. Zij kunnen een beroep doen op adv’s om meer inzicht te krijgen in de geregistreerde cijfers (weten wat er lokaal speelt). Ook kan de adv meedenken hoe de gemeente vanuit inclusiebeleid of diversiteitsbeleid aandacht kan besteden aan antidiscriminatie. Bijvoorbeeld door een Regenbooggemeente te zijn, zoals de gemeente Meppel. Andere gemeenten ontwikkelen zelf een overkoepelend beleid en vragen om procesbegeleiding om te kunnen komen tot een integrale en lokale aanpak en start van de uitvoering hiervan, zoals de gemeente Emmen. Samen werken we aan een krachtige samenleving!

Kenniscentrum inclusie, diversiteit en gelijkheid

Binnen CMO STAMM is er volop kennis op het gebied van inclusie, diversiteit en gelijkheid. Deze kennis delen we graag. De focus van de antidiscriminatievoorziening binnen CMO STAMM is iedereen in de provincie Drenthe. Onze inzet is altijd gericht op depolarisatie, dialoog, verbinding en wederzijds respect. We zetten de mens centraal en staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en visies. Daar waar het schuurt, zoeken we samen naar verbindingen, oplossingsrichtingen of handelingsperspectieven. We staan voor inclusie, diversiteit en gelijkheid. Of het nu gaat om het ontwikkelen van gericht beleid, om de uitvoering hiervan, om het verkrijgen van draagvlak bij bestuurders of bewoners of om algemene vragen voor informatie of advies.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X