Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat 1 op de 4 mensen discriminatie ervaart.

Discriminatie Monitor 2015

21 maart 2016

Op 21 maart 2016 presenteerden de drie noordelijke discriminatiemeldpunten – Groningen, Fryslân en Drenthe – de Monitor Discriminatie 2015. De Monitor Discriminatie 2015 is het eerste gezamenlijke overzicht van discriminatiemeldingen in de drie noordelijke provincies. De monitor geeft een beeld van de meldingen van ongelijke behandeling die zijn binnengekomen bij het Discriminatie Meldpunt Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Tumba en het Meldpunt Discriminatie Groningen.

Toename aantal meldingen in Drenthe

Het aantal meldingen van discriminatie in Drenthe is toegenomen van 178 in 2014 naar 240 in 2015. Dit betreft meldingen bij politie en het Meldpunt Discriminatie Drenthe.
Dit aantal en de toename zegt weinig over hoeveel discriminatie in werkelijkheid voorkomt. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat 1 op de 4 mensen discriminatie ervaart. Het is daarnaast bekend dat de meeste mensen die discriminatie ervaren daarvan geen melding doen. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe doet om deze reden in 2016 aanvullend onderzoek naar het discriminatie klimaat in de provincie en werkt aan het vergroten van de meldingsbereidheid.

Meeste meldingen op van herkomst en seksuele gerichtheid

Toch kan er wel wat gezegd worden over het beeld dat naar voren komt uit het aantal meldingen dat wél wordt gedaan, zeker wanneer we dat plaatsen in het groter geheel van landelijk totaal en we kijken over meerdere jaren. Zoals elk jaar blijken de meeste meldingen in Drenthe te worden gedaan op grond van ras (43%). Met name op de arbeidsmarkt ervaren mensen discriminatie op deze grond. Dit beeld komt overeen met de landelijke kerncijfers.
Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is in Drenthe in 2015 gestegen ten opzichte van 2014 (van 12% naar 18%). De toename wordt veroorzaakt doordat meer data bekend zijn over discriminatoire beledigingen die gemeld zijn bij de politie.

Het belangrijkste terrein waar discriminatie plaatsvond in Drenthe is de arbeidsmarkt (28%).
Kijken we naar de aard van de discriminatie dan blijkt dat in de meeste gevallen te gaan om vijandige bejegening (53%), vaak in combinatie met omstreden behandeling (18%).

Aandacht voor de komst van vluchtelingen

De komst van vluchtelingen naar Nederland en het scherpe maatschappelijke debat is zichtbaar in gesprekken die medewerkers van het meldpunt voeren. Burgers zijn bezorgd en vragen om uitleg van het meldpunt over feiten. In Noord-Nederland bestaat er een breed draagvlak voor steun aan vluchtelingen en integratie. De weerstand was in 2015 in de noordelijke provincies minder heftig dan op vele plaatsen elders in het land. De bereidheid om vluchtelingen te steunen is groot.

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X