Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Nu Stichting Dorpscentrum Eexterveen de gehele accommodatie in eigendom heeft, kan zij uitvoering geven aan het door hen in mei 2016 opgestelde projectplan 'Een bruisend dorpscentrum voor Eexterveen'.

Dorpscentrum Eexterveen volledig in eigendom van het dorp

14 september 2017

Stichting Dorpscentrum Eexterveen is op 28 augustus 2017 formeel eigenaar geworden van de gehele accommodatie aan de Dorpsstraat 41/41a in Eexterveen. De stichting wil met de accommodatie een ‘bruisend centrum voor Eexterveen’ creëren.

Op vrijdag 1 september 2017 hield het nieuwe dorpscentrum open huis. De accommodatie bestaat voor een deel uit een dorpshuis dat in eigendom was van de gemeente Aa en Hunze. De gemeente heeft dit gebouwgedeelte voor een symbolisch bedrag aan de stichting overgedragen. Binnen de accommodatie zat ook een privaat deel (woonhuis en een voormalig café- en winkelruimte) in eigendom van een particulier. Dit private deel is door de stichting gekocht van de toenmalige bewoners.

Bruisend dorpscentrum

Nu Stichting Dorpscentrum Eexterveen de gehele accommodatie in eigendom heeft, kan zij uitvoering geven aan het door hen in mei 2016 opgestelde projectplan ‘Een bruisend dorpscentrum voor Eexterveen’. Op basis van dit projectplan werkt de stichting, in samenwerking met inwoners en verenigingen uit het dorp, de komende periode toe naar een vernieuwd en verbreed aanbod van voorzieningen en functies in het dorp. Het dorpscentrum gaat hierin een centrale rol vervullen.

Voorzieningen

Naast de voortzetting van de dorpshuisfunctie wil de stichting een aanbod realiseren voor verschillende voorzieningen/functies. Hierbij denken ze onder andere aan een maaltijdservice, naoberhulp coördinatiepunt, cursussen en ontmoeting, jeugdsoos, virtuele bibliotheek, dorpsarchief, dagopvang ouderen en gehandicapten, verkoop streekproducten en een dorps eetcafé en terras. Om dit mogelijk te maken, is een opknapbeurt van het dorpscentrum nodig. Deze werkzaamheden worden voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd.

Steun vanuit het dorp

De inwoners en verenigingen hebben laten zien dat ze achter de komst van het ‘bruisende’ dorpscentrum staan. Door middel van donaties en obligatieleningen is er bijna €45.000,- aan financiële steun opgehaald.

Financiering

De aankoop van het private deel en de investeringen die nodig zijn om de accommodatie te moderniseren, worden mede mogelijk gemaakt door een LEADER-subsidie (gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland en onderdeel van ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ (ELFPO). Daarnaast heeft Rabobank Assen en Noord-Drenthe een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld. Ook heeft de stichting toezeggingen ontvangen van de TVM Foundation en het VSBfonds.

Pachter gezocht

De stichting is nog op zoek naar een pachter die zorg gaat dragen voor de exploitatie van het dorpscentrum. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een gemotiveerd koppel waarvan er één het dorpscentrum runt en de ander een basisinkomen heeft en bijspringt op drukke momenten.

Rol CMO STAMM

Bij het projectplan, de financiering en realisatie wordt de stichting ondersteund door CMO STAMM.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X