Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deze enquête heeft ons waardevolle informatie opgeleverd die nu dient als basis voor het oprichten van onze coöperatie.

Dorpsenquête toont behoefte aan coöperatie

1 juni 2017

In Grijpskerk en de omliggende dorpen heerste onzekerheid over het voortbestaan van woon- en zorgvoorziening De Wierde. Ondanks dat inmiddels duidelijk is dat De Wierde blijft, voelt een groep inwoners dat ze er hiermee nog niet zijn: ze willen de meer regie, minder afhankelijk zijn van gemeentelijke plannen en ze willen vooral eigen verantwoordelijkheid. 

Samen met partners willen ze een dorpscoöperatie oprichten die zich inzet voor het behouden en versterken van de leefbaarheid van Grijpskerk en omliggende dorpen voor alle leeftijdsgroepen. De focus van de dorpscoöperatie ligt in eerste instantie op het verbinden van formele en informele zorg en op het opzetten en coördineren van welzijnsactiviteiten.

Enquête

Om de mening en de inzichten van de inwoners te peilen heeft een groep bewoners eind 2016 een enquête voorbereid. Deze enquête moest een antwoord moet geven op de vraag of er voldoende draagvlak is onder de bewoners voor het oprichten van een dorpscoöperatie. Daarnaast werd gepeild of er voldoende belangstelling is om elkaar in coöperatief verband te ondersteunen (bijvoorbeeld in de vorm van hulp, zorg, steun en begeleiding).

De vragenlijst, opgesteld door een werkgroep met ondersteuning van CMO STAMM, is getoetst bij een aantal inwoners en verenigingen uit Grijpskerk en omliggende dorpen. Met behulp van een grote groep vrijwilligers is de enquête begin 2017 huis-aan-huis verspreid. Inmiddels zijn de resultaten bekend, in een beknopte rapportage en een dorpspresentatie zijn de enquêteresultaten toegelicht.

In de enquête is er gevraagd naar:

 • Wensen voor de toekomst (wel of niet in dorp blijven wonen);
 • Woonwensen;
 • Wat er nodig is om in het dorp te blijven wonen (op het gebied van zorg, welzijn, voorzieningen, activiteiten enzovoort);
 • Belangstelling voor een coördinatiepunt voor hulp, steun, zorg en ontmoeting;
 • Belangstelling voor het lidmaatschap (en de kosten);
 • De verwachtingen t.a.v. de dorpscoöperatie;
 • De bereidheid om zich in coöperatief verband in te zetten voor de leefbaarheid van de dorpen.

Meer dan 1.000 vormen van hulp

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek waren:

 • De deelname aan de enquête was bijzonder groot (er was een respons van ruim 60%);
 • Er is veel belangstelling om iets voor elkaar te betekenen: dorpsgenoten bieden meer dan 1.000 vormen van hulp, steun, zorg, ontmoeting en activiteiten aan;
 • Het draagvlak voor een dorpscoöperatie is groot en er is veel belangstelling voor het lidmaatschap;
 • Inwoners willen graag een coördinatiepunt waar men terecht kan met alle vragen rond hulp, steun, zorg, activiteiten en ontmoeting.

De enquêteresultaten waren voor het bestuur van de dorpscoöperatie in oprichting een belangrijk signaal om de oprichting van de dorpscoöperatie voortvarend voort te zetten. De resultaten bepaalden de ambitie en het plan van aanpak. Bovendien gaf de enquête richting aan de belangrijkste inhoudelijke thema’s zoals het opzetten van een coördinatiepunt voor uitwisseling en organiseren van (informele) zorg, hulp, steun en activiteiten om de leefbaarheid in Grijpskerk en omliggende dorpen te versterken.

Joke Kraakman, voorzitter van de dorpscoöperatie Grijpskerk i.o., over de enquête die met CMO STAMM is uitgevoerd: “Deze enquête heeft ons waardevolle informatie opgeleverd die nu dient als basis voor het oprichten van onze coöperatie.”

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X