Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Hoewel bij sommigen de weemoed bleef, ziet het dorp ook het wenkend perspectief van een nieuw gebouw.

Dorpshuis 2.0 in Froombosch

18 januari 2019

Met het verouderde dorpshuis De Ruitenvelder stond de bewonerswerkgroep Dorpshuis 2.0 in 2018 voor een drieledige uitdaging: een verbouwd of nieuw dorpshuis, een krachtig verdienmodel en een heldere structuur/aansturing.

Dorpshuis De Ruitenvelder

Een rode blokkendoos in het 350 woningen tellende Froombosch in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Dat is het dorpshuis De Ruitenvelder. Gebouwd in 1978. Sterk gesloten naar de straat toe, donker binnen en aan modernisering toe. De school gaat dicht in de zomer van dit jaar. Vanwege de bevingen moet het dorpshuis verstevigd worden en wordt de school na de zomer afgebroken.

De Ruitenvelder is een multifunctioneel gebouw met een dorpshuis, een gymzaal en (nu nog) een school. De Stichting De Ruitenvelder beheert/runt het gebouw (bar/café) en heeft daartoe een beheerster in dienst. Een deel van het gebouw is van de gemeente, een deel – de zalen – is van de stichting. Exacte scheidslijnen zijn er niet of onvoldoende. De exploitatie sluit elk jaar met een negatief saldo.

Werkgroep Dorpshuis 2.0

Een bewonerswerkgroep – Werkgroep Dorpshuis 2.0 – stak vanaf het voorjaar van 2018 de handen uit de mouwen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting de Ruitenvelder en Vereniging Dorpsbelangen en ‘losse’ bewoners.

De werkgroep kreeg via de gemeente ondersteuning aangeboden in de personen van (inmiddels oud-collega) Jan van der Bij van CMO STAMM voor de procesbegeleiding en architect Bert Pepping.

Weemoed

Aanvankelijk zette de werkgroep in op verbouw van het huidige pand. Tot uit de cijfers van gemeente en NAM bleek dat bij nieuwbouw van een zodanige gezamenlijke bijdrage van deze partijen het dorp aanzienlijk minder zelf zou hoeven bijleggen dan in een verbouwscenario. De werkgroep wist dat sloop en nieuwbouw weemoed zouden veroorzaken in het dorp: waarom moet ons dorpshuis nu worden afgebroken, we hebben er samen nog aan gebouwd in de zeventiger jaren. Daar kwam nog bij dat bij verbouw de gymzaal zou blijven, maar dat bij nieuwbouw er geen geld voor een nieuwe gymzaal beschikbaar zou komen, omdat er niet meer door een school gebruik van gemaakt zou worden.

Na gesprekken met groepjes bewoners en drie goedbezochte bewonersvergaderingen zei Froombosch ‘ja’ tegen nieuwbouw. Hoewel bij sommigen de weemoed bleef, ziet het dorp ook het wenkend perspectief van een nieuw gebouw. Waar je van meet af aan een open entree in kunt bouwen, meer lichttoetreding kunt realiseren en – nòg een ambitie van de werkgroep – nul-op-de-meter kunt organiseren.

Hét vitale centrum van het dorp

De werkgroep wil van het dorpshuis hét vitale centrum van het dorp maken. Met een gezellig café, snacks en maaltijden. Met meerdere vergaderruimtes, die overigens ook goed aan derden te verhuren zijn: versterking van de exploitatie. Op papier kunnen zo zwarte cijfers gedraaid worden.

De komende maanden

In de komende maanden moeten gemeente en NAM groen licht geven voor het plan, dat de werkgroep op 30 november aan wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen aanbood. Verder moet Froombosch fors aan de bak voor het verkrijgen van de benodigde cofinanciering. Er moeten nog enkele tonnen ‘verzameld’ worden.

De Stichting wordt opdrachtgever van de bouw. Over de beheerconstructie zijn dorp en werkgroep nog in gesprek. En ze hebben daar ook nog wel even de tijd voor. Als alles meezit kan ergens in 2020 het nieuwe dorpshuis geopend worden.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X