Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een digitaal kennisplatform om elkaar beter te vinden in de aanpak van laaggeletterdheid en kennis te delen.

Drenthe lanceert nieuw kennisplatform in aanpak laaggeletterdheid

4 april 2019

In Drenthe is circa 11% van de volwassenen, ongeveer 45.000 mensen, laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van burgers. Deze aandacht is er ook in Drenthe. Om elkaar beter te vinden in de aanpak hiervan en kennis te delen lanceerde het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe het digitaal kennisplatform ‘Naar een geletterd Drenthe’. Deze is onderdeel van Trendbureau Drenthe.

De provincie en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe presenteerden samen de eerste resultaten uit het onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe tijdens het Bondgenotencafé op donderdag 28 februari. Het gaat daarbij vooral om een overzicht van kansrijke aanpakken voor werving en begeleiding van laaggeletterden. Tijdens deze bijeenkomst lanceerde Trendbureau Drenthe, onderdeel van CMO STAMM, het nieuwe kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl.

Kennisplatform Naar een geletterd Drenthe

Op het kennisplatform Naar een geletterd Drenthe delen bondgenoten kennis, onderzoek en verhalen. In Drenthe zijn rond de 80 bondgenoten die samen laaggeletterdheid in Drenthe voorkomen en verminderen door verbindingen te leggen. Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe maakt zich hard om minimaal 10% van de laaggeletterden te bereiken en te ondersteunen. Zij werken samen in verschillende sectoren ten dienste van laaggeletterden. Het bondgenootschap is met de relevante partijen een netwerksamenwerking gestart. Zij delen hun kennis met nieuwsberichten, YouTube-filmpjes en publicaties op het kennisplatform Naar een geletterd Drenthe.

Geletterde kaart van Drenthe

De geletterde kaart van Drenthe heeft een centrale plek op het kennisplatform. Deze kaart is gekoppeld aan het onderzoek van het Kohnstamm Instituut en de Universiteit Maastricht en geeft een overzicht van specifieke cijfers van aanpakken en het bereik van laaggeletterde doelgroepen per gemeente in de provincie Drenthe.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X