Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Over tien jaar zal dat aantal zijn verdubbeld, als er niets verandert aan de gebouwen.

Een op de tien lokalen in Drenthe staat leeg

16 oktober 2015

Basisscholen in Drenthe zitten, mede als gevolg van de leerlingendaling van de afgelopen jaren, vaak te ruim in hun jasje. Ruim één op de tien lokalen is ‘over’. Over tien jaar zal dat aantal zijn verdubbeld, als er niets verandert aan de gebouwen. Dat blijkt uit een inventarisatie die CMO STAMM deed in opdracht van de stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe. Op dinsdag 29 september organiseerde CMO STAMM een Kennisatelier over leegstand en herbestemming in de leegstaande school van Fort (De Wolden).

Basisscholen hebben recht op een bepaalde oppervlakte aan schoolgebouw, afhankelijk van het aantal leerlingen. In Drenthe als geheel hebben scholen op dit moment ruim 10% ruimte te veel. In sommige gemeenten loopt het overschot aan ruimte nu al op tot bijna 20%. In 2025 zal het overschot zijn opgelopen tot één op de vijf lokalen in de provincie als geheel; de gemeente Westerveld spant dan de kroon met één op de drie.

Het overschot aan ruimte wordt soms gebruikt voor kinderopvang of een peutergroep; vaak gebruiken scholen de ruimte ook zelf. Dat kost de schoolbesturen veel geld – dat niet ten goede kan komen aan het onderwijs. De bekostiging vanuit het Rijk is immers wel gebaseerd op het aantal leerlingen. CMO STAMM becijferde dat de kosten voor schoolbesturen op jaarbasis liggen tussen de zes ton en 1,7 miljoen euro, afhankelijk van de vraag of het lokaal wordt gebruikt en dus verwarmd, of dat het werkelijk leeg staat. In 2025 zal dit zijn opgelopen tot een bedrag tussen de één en drie miljoen.

Niet alleen het aantal lege lokalen, maar ook het aantal volledige schoolgebouwen zal de komende jaren toenemen, zo is de verwachting. Op dit moment wachten ruim twintig schoolgebouwen in Drenthe op een nieuwe bestemming. In de afgelopen jaren zijn verschillende gebouwen in de provincie herbestemd tot woonhuis, bedrijfsruimte of zorginstelling. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden, kregen de aanwezigen van het kennisatelier in Fort een rondleiding door de lege school door twee zorgondernemers die de school gaan omvormen tot kleinschalige voorziening voor ouderenzorg.

Klik hier voor de voor de resultaten van de inventarisatie (powerpointpresentatie kennisatelier 29 september).

Zie ook:

DvhN We krimpen een klas per jaar

DvhN Een op de tien lokalen staat leeg

RTV Drenthe

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X