Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Maximale samenwerking tussen zorg, welzijn en beweging is essentieel. Daarnaast werkt het om mensen individueel te benaderen en om goed te luisteren.

#eenlevenlangbewegen

25 januari 2023

Ruim een jaar zingt de hashtag ‘eenlevenlangbewegen’(#ellb) rond. #ellb is een programma waarin iedereen die graag wil bewegen, ook geholpen wordt om te gaan bewegen. Dit lijkt simpel, maar in werkelijkheid lukt het 35% van de mensen niet om hun goede voornemen in actie om te zetten en structureel en op eigen kracht in beweging te komen. Hier zijn veel verschillende redenen voor, maar vaak speelt de afweging zich af in het hoofd. Mentale redenen, vooroordelen of gedachten kunnen mensen ervan weerhouden om te gaan bewegen of om lid te worden van een vereniging, deel te nemen aan een actieve groep of naar een sportschool te gaan. #ellb richt zich op deze groep mensen. Daarbij is ook aandacht voor de jeugd, die straks volwassen wordt. #ellb probeert de jeugd zoveel plezier in bewegen te geven dat ze in de toekomst niet bij de 35% gaan horen.

Aanpak

Sinds Januari 2022 is er een kopgroep van betrokkenen die, door veel uit te wisselen en te praten met mensen uit de doelgroep, komen tot een aanpak. Het is in ieder geval duidelijk dat maximale samenwerking tussen zorg, welzijn en beweging essentieel is. Daarnaast werkt het om mensen individueel te benaderen en om goed te luisteren.

Na 3 ontwikkelbijeenkomsten en een aanhaakbijeenkomst is de kopgroep groeiende. Professionals vanuit sport en bewegen, overheid, welzijn en zorg werken samen met ervaringsdeskundigen. De beleidsambtenaren en bestuurders sport en bewegen ondersteunen de beweging en #ellb is het derde focusthema van het Drentse preventieprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging. #ellb wordt gecoördineerd door een werkgroep, bestaande uit CMO STAMM, SportDrenthe en Drenthe beweegt.

Open Huis

Als afsluiting van het afgelopen jaar en vooral als opmaat naar lokale ontwikkelingen van #ellb werd op 15 december 2022 een ‘Open Huis’ georganiseerd. Zo’n 50 deelnemers werden ondergedompeld in een carrousel met 10 initiatieven. Binnen deze initiatieven ligt de nadruk op nieuwe doelgroepen en een ander soort activiteiten.

Uitdaging

De uitdaging is om nieuwe verbindingen te zien en te maken. Naast het delen van de visie en uitgangspunten gaan de koplopers investeren in de activiteiten op basis van wat (nog) nodig is. Het doel voor 2023 is om de samenwerking, op zowel bestuurlijk, uitvoerend als over verschillende domeinen heen, te versterken voor #ellb.

Meer weten? Lees het Magazine #eenlevenlangbewegen – II

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X