Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met de Regio Deal bouwen we samen aan een sterke toekomst in één van de mooiste regio’s van Nederland. We willen samen leren, het verschil maken en vooral doen! De eerste projecten laten zien dat we als regio dat we er samen voor gaan.

Eerste projecten Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van start

15 november 2019

Provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen werken samen met het Rijk de komende vier jaar aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Voor de zomer stemden de gemeenteraden en Provinciale Staten in met deze Regio Deal en is een akkoord met het Rijk gesloten. De overheden uit de regio investeren samen 20 miljoen euro; het Rijk heeft eveneens 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Brede welvaart en een lerende regio

Zij gaan daarbij voor een krachtige en integrale aanpak die de drie pijlers Werken, Wonen en Welzijn verbindt en die een positief effect heeft op de brede welvaart in de regio. Het leren van en met elkaar in de regio neemt een centrale plaats in. CMO STAMM levert de trekker voor de pijler Welzijn.

Start met 24 projecten

Onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe starten dit najaar de eerste 24 projecten om de welvaart in deze regio te vergroten. Het zijn initiatieven op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. Samen met onder meer ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties worden deze uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een energie- en duurzaamheidscentrum Wonen waar onderwijs en bedrijfsleven samen leren en werken. Ook gaan ze met inwoners in vijf wijken en buurten aan de slag met concrete woningverbeteringen. En om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel, komt er een flexibele opleiding tot hbo-verpleegkundige. De Regio Deal test en leert met deze projecten wat op lokaal niveau werkt en hoe dit vervolgens gebruikt kan worden als positieve impuls voor de hele regio.

Voorzitter van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is gedeputeerde Henk Jumelet: “Met de Regio Deal bouwen we samen aan een sterke toekomst in één van de mooiste regio’s van Nederland. We willen samen leren, het verschil maken en vooral doen! De eerste projecten laten zien dat we als regio dat we er samen voor gaan.”

Werken, Wonen en Welzijn

Het eerste uitvoeringsprogramma bevat heel diverse projecten. Enkele voorbeelden:

  • Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel, start een project om werklozen om te scholen naar een baan in de bouw- en technieksector;
  • Een Tiny Waterstof Huis reist door de regio om te laten zien hoe waterstof als brandstof in woningen werkt;
  • In de regio is een deel van de woningen verouderd. Om deze betaalbare woningen te verbeteren, wordt een regionale aanpak uitgewerkt;
  • Gezinscoaches helpen gezinnen die al meerdere generaties moeten rondkomen van een laag inkomen om uit de armoede te komen. De aanpak richt zich niet alleen op het bestrijden van de schulden, maar op zaken in familie en/of de buurt die het ingewikkeld maken om zich aan de armoede te ontworstelen;
  • In de zomer van 2020 doen twintig scholen mee aan het project ‘Kansen voor Kinderen’. Hierin gaan scholen, ouders en jeugdzorgvoorzieningen intensiever samenwerken om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Meer informatie

Het volledige overzicht van de projecten staat op www.regiodealzuidoostdrenthe.nl.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X