Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een enquête is een prima middel om in korte tijd te peilen wat voor inwoners belangrijk is om in hun dorp of wijk te blijven wonen. En hoe mensen zich voor elkaar willen inzetten.

Enquêtes goede start voor dorpsinitiatieven

6 maart 2018

Uit veel dorpsenquêtes blijkt dat mensen zich graag inzetten voor elkaar. CMO STAMM begeleidt initiatiefgroepen in dorpen en wijken die zich inzetten voor leefbaarheid en de toekomst van zorg. Veel initiatieven beginnen met een enquête.

Dorpsenquêtes geven inzicht voor goede start

Een enquête is een prima middel om in korte tijd te peilen wat voor inwoners belangrijk is om in hun dorp of wijk te blijven wonen. En hoe mensen zich voor elkaar willen inzetten. De resultaten van dergelijke enquêtes zijn telkens weer een mooie start voor vervolginitiatieven.

Voorbeelden

Enquêtes zijn een goed middel om meningen in het dorp te polsen, maar ook om te inventariseren hoe inwoners zich voor elkaar willen inzetten. Dit levert een mooi beeld op over hoe naoberschap tegenwoordig kan worden ingevuld.
Na afronding van enquête worden de resultaten geanalyseerd en is het woord aan het dorp of de wijk om een keuze te maken voor vervolgstappen.

  • In Grijpskerk leidde inzichten uit de enquête tot de oprichting van de dorpscoöperatie en een dorpsloket.
  • In Gasselternijveen richtte het dorp de coöperatie De Brug op en wordt er nu druk overlegd over samenwerking tussen de informele hulp en steun vanuit het dorp en de professionele zorg vanuit het sociaal team.
  • In Middelstum is de enquête net afgerond en staat het dorp op het punt om de resultaten en vervolgstappen te bespreken.

De kracht van het dorp is de basis voor vervolgstappen

Belangrijke thema’s die in veel enquêtes terugkomen zijn:

  • Veel inwoners willen in de toekomst graag in hun eigen dorp blijven wonen.
  • Er is een enorme bereidheid onder bewoners om elkaar over en weer hulp, steun en gezelschap te bieden.
  • Er is veel behoefte om elkaar te ontmoeten en ook om één aanspreekpunt te hebben waar je terecht kunt met vragen.
  • Er is veel belangstelling voor dorpscoöperaties: een eigentijdse organisatie van bewoners die zich samen inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp.

Dorpscoöperaties

Dorpscoöperaties worden overal in ons land opgericht. In deze coöperaties wordt de kracht van bewoners ingezet om de leefbaarheid te versterken. Voordelen hiervan zijn onder andere dat bewoners zelf beslissen over het eigen dorp, het bevordert de samenhang en er kan maatwerk geboden worden. In een dorpscoöperatie bepaal je samen waarmee je aan de slag wilt en de leden zetten zich gezamenlijk in, ieder vanuit de eigen mogelijkheden. Veel coöperaties richten zich op allerlei vormen van hulp, steun, zorg die dorpsbewoners elkaar graag blijken te bieden.

Advies en ondersteuning van CMO STAMM

In alle fasen kan CMO STAMM advies en ondersteuning bieden: samen met het dorp de enquête opstellen, advies over de organisatie van de enquête, analyse en presentatie van de resultaten aan het dorp, advies over vervolgstappen, financiering en samenwerking.

Meer informatie

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X