Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Nadrukkelijk kwam naar voren dat mensen met weinig geld in veel gevallen geld zelf stappen kunnen zetten om hun situatie te verbeteren.

Erover praten kan enorm helpen

2 november 2017

‘Praat erover en kom ervoor uit dat je in een moeilijke situatie zit. Dat lucht op en je krijgt vaak positieve reacties.’ Met deze woorden gaf een inwoner van de gemeente Grootegast een op eigen ervaring gebaseerd advies aan mensen die met financiële problemen kampen. Dat gebeurde in september van dit jaar tijdens een versnellingssessie over armoedebeleid. De gemeente Grootegast organiseerde deze versnellingssessie om bij de doelgroep inbreng op te halen. Dat leverde naast aanbevelingen voor de gemeente ook inzicht op in wat het voor mensen betekent om weinig geld of schulden te hebben.

Het Sociaal Planbureau Groningen (onderdeel van CMO STAMM) was verantwoordelijk voor de uitvoering van deze versnellingssessies. Het Planbureau voerde daarnaast een versnellingssessie uit met organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Lees het rapport  Versnellingssessies Armoedebeleid van de gemeente Grootegast.

Versnellingssessie met de doelgroep

Nadrukkelijk kwam naar voren dat mensen met weinig geld in veel gevallen geld zelf stappen kunnen zetten om hun situatie te verbeteren. Naast ‘erover praten’ zijn aan het (vrijwilligers)werk gaan en je uitgavenpatroon aanpassen volgens de deelnemers belangrijke stappen. Als grootste knelpunten noemden ze ziektekosten, (onverwachte) rekeningen en niet kunnen ontspannen. Verbeterpunten voor de gemeente zijn wat hen betreft meer inlevingsvermogen bij (sommige) bijstandsconsulenten, (bijdragen aan) scholing, een overzicht van regelingen en instanties voor minima en meer aandacht voor mensen die net boven het minimuminkomen zitten. Verder zouden ze graag zien dat het basisinkomen wordt ingevoerd, dat (om)scholing gemakkelijker wordt en dat de ziektekosten omlaag gaan.

Versnellingssessie met organisaties

De organisaties vonden dat het huidige aanbod voor mensen in armoede sterk versnipperd is en mede daardoor te weinig bekend. Organisaties op het gebied van armoedepreventie en -bestrijding moeten het vizier meer op de doelgroep richten en minder op hun eigen bestaansrecht, gaven ze zelf aan. Ze willen meer de verbinding zoeken, samen de bureaucratie te lijf gaan en zorgen voor betere zichtbaarheid en bekendheid van het aanbod. De gemeente zou hierin partner moeten zijn: ze moet een goed beleid voeren (o.a. voor de bijzondere bijstand) en richting organisaties vooral meedenken. Meerdere deelnemers zien de gemeente liever niet in een sterk structurerende of sturende rol.

Lees meer over uitkomsten van versnellingssessies met mensen in armoede (website Sociaal Planbureau Groningen)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X