Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De lokale gemeenschap doet zelf de selectie en goedkeuring van projecten.

Europa zet 8 miljoen in voor Drentse dorpen

1 november 2015

LEADER-programma beloont initiatieven van burgers, voor burgers

LEADER is een programma van de Europese Unie. Het doel is om plattelandsgebieden economisch te versterken. Vanaf februari 2016 is Zuidoost-Drenthe een van de gebieden die voor subsidie in aanmerking komt. Bijzonder aan LEADER: de lokale gemeenschap doet zelf de selectie en goedkeuring van projecten.

Hoe werkt het in de praktijk

Er is voor de komende jaren 8 miljoen euro beschikbaar. Dat is wel inclusief 40% eigen financiering. Financiering kan worden aangevraagd door bewoners en ondernemers. Het LEADER-programma zet vooral in op burgerkracht, op bottom-up initiatieven.

Dorpen kunnen een bijdrage vragen als hun project in één van deze thema’s past:

  1. Versterken lokale samenwerking
  2. Versterken van de toeristische sector
  3. Versterking en innovatie van het MKB, banenmotor in Zuidoost-Drenthe
  4. Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid
  5. Versterking van woon- en leefomgeving.

LAG

Een Lokale ActieGroep, LAG in vaktermen, beoordeelt de aanvragen. De LAG bestaat uit wethouders en bewoners uit de regio. De LAG zorgt ook voor promotie van LEADER.

CMO STAMM droeg bij aan de opstelling van de strategie voor dit LEADER-programma en ondersteunt provincie en LAG bij de uitvoering, onder meer bij de organisatie van inloopbijeenkomsten in de regio en het maken van nieuwsbrieven.

www.burgerkrachtindrenthe.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X