Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In EU-landen financiert de overheid nog altijd een groot aantal zorg en ondersteunende diensten, maar inmiddels verschuift de aandacht toch steeds meer naar informele zorg.

Europees breed inzicht in informele zorg en zorgvrijwilligers

6 maart 2018

Hoe hebben wij in Nederland informele zorg en zorgvrijwilligers georganiseerd? Hoe doen andere landen dat? Vanuit het internationale project In For Care onderzocht CMO STAMM het afgelopen jaar de situatie in België, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Naast kwalitatief en kwantitatief inzicht per land, biedt het onderzoeksrapport ook een gemeenschappelijke basis voor de partners in het project In For Care.

Samenwerking binnen zes Noordzeelanden

Binnen dit driejarige project werken partners uit zes Noordzeelanden samen om duurzame regionale oplossingen te vinden om de zorgkosten te kunnen verlagen. In EU-landen financiert de overheid nog altijd een groot aantal zorg en ondersteunende diensten, maar inmiddels verschuift de aandacht toch steeds meer naar informele zorg. Denk aan familieparticipatie in instellingen, aan vrijwilligers in de zorg of aan hogere verwachtingen ten aanzien van mantelzorgers.

In For Care

Met het project In For Care zoeken de partners naar innovatieve vormen om formele en informele zorg met elkaar te versterken. Vanuit Nederland is het perspectief van CMO STAMM gericht op jonge mantelzorg. De provincie Drenthe kijkt vooral vanuit werk en mantelzorg. Leadpartner van het gehele project is de Noorse universiteit van Agder. Het project ‘In for Care’ startte in oktober 2016 en loopt door tot en met 2019.

Lees het Engelstalig rapport In for Care

In for Care is onder andere te volgen via de facebookpagina In for Care en via de nieuwsbrief (2x per jaar).

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X