Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Tien partners in de Noordzeegebieden werken samen aan innovaties om de wijze waarop informele zorg en vrijwillige hulp georganiseerd wordt beter te stroomlijnen.

Europese expertmeeting Jonge Mantelzorg in Groningen

7 december 2017

CMO STAMM-adviseur Maud Diemer organiseerde in november de In For Care partnerbijeenkomst in de stad Groningen, waaraan 40 experts deelnamen. Ze was onder de indruk van het geboden programma met workshops en een lezing van dr. Els Jonker, arts en ervaringsdeskundige. De verhalen waren indringend en persoonlijk.

Om wie gaat het?

Jonge mensen die voor familieleden zorgen,  een relatief onzichtbare groep. Vanwege hun extra verantwoordelijkheden laten zij zowel op school als in het latere leven zaken lopen. Zoals een goede opleiding en (betere) kansen voor betaald werk. CMO STAMM zet zich al jaren voor deze groep jongeren in, door ze een stem te geven en hun verhaal letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven. Dit doen we met diverse samenwerkingspartners, o.a. Humanitas, Platform Hattinga Verschure en de provincies Groningen en Drenthe. Ook in Europees verband werken we intensief samen, binnen het Interreg B-programma. Dat project kent tien partners in de Noordzeegebieden, die samen werken aan innovaties om de wijze waarop informele zorg en vrijwillige hulp georganiseerd wordt, beter te stroomlijnen.

Jonge mantelzorgers lopen risico’s

Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen voor een familielid. Dat geldt ook voor een grote groep jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek is, gehandicapt of verslaafd is. In veel gevallen nemen ze bijna alle verantwoordelijkheid op zich, variërend van zorgtaken tot huishoudelijk werk. Jonge mantelzorgers hebben vaak te maken met risico’s zoals schooluitval, geen tijd voor een eigen sociaal netwerk en gezondheidsproblemen in verband met stress en depressie.

Co-creatie

In september 2017 organiseerden CMO STAMM een co-creatie sessie met 7 jonge verzorgers tussen de 15 en 18. Een tweede is gepland voor 2018. De resultaten van deze sessies worden in In For Care gebruikt om een ​​nieuwe digitale tool te ontwikkelen om de ondersteuning van jonge mantelzorgers te optimaliseren.

“Natuurlijk zal een huisarts een achtjarige niet aanmoedigen om ​​mantelzorger te zijn, hij/zij moet met zijn vrienden spelen, maar in de praktijk zal ook die kleine jongen voor zijn moeder zorgen als ze ziek in bed ligt”, zegt Maud Diemer. Vanwege dit alles hebben jonge verzorgers speciale behoefte aan ondersteuning. “Ze zoeken niet naar hulp omdat ze zich niet identificeren als mantelzorger”, zegt Diemer. “Dus moeten we kijken naar taal en andere communicatiemiddelen hoe we ze beter bereiken”.

logo In For Care - Interreg

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X