Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gidsen zijn cruciaal bij het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.

Even terugblikken: de bondgenotenavond 2021

14 oktober 2021

Tijdens een feestelijke avond besteedde het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe aandacht aan het belang om gezamenlijk laaggeletterdheid in Drenthe tegen te gaan. De avond had als thema: “Met een GIDS op weg naar gelijke kansen”.

De avondvoorzitter, oprichter van het Bondgenootschap en tevens burgemeester van de gemeente Emmen, Eric van Oosterhout heette de Bondgenoten welkom en deelde met ons hoe belangrijk dit thema is.

Gidsen cruciaal

Een passende cursus taal, rekenen en/of digitale vaardigheden kan laaggeletterden helpen, maar gidsen zijn de eerste stap richting hulp. Gidsen zijn bijvoorbeeld leraren, of praktijkondersteuners bij de huisarts, maar ook de buurvrouw, een collega of de werkgever. Gidsen zijn cruciaal bij het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.

110 Bondgenoten

Tijdens deze avond hebben vijf nieuwe bondgenoten het convenant ondertekend. Hiermee conformeren zij zich aan het doel van het Bondgenootschap ‘Gezamenlijk terugdringen van laaggeletterdheid’. Dit is een fantastische aanvulling op ons netwerk met in totaal 110 Bondgenoten.

Super trots zijn wij dat: NHL Stenden afdeling PABO, Distrivers, Ondernemend Assen, Stichting ABC en FC Emmen Naoberschap zich bij ons hebben gevoegd. Welkom!

Het belang van lezen

Het belang van lezen werd benadrukt door VoorleesExpress Karlijn Geitz en Anouk Haddering van de Bibliotheek Emmen. Dr Natascha Notten vertelde over haar onderzoek en de rol en het belang van gidsen.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Ervaringsdeskundigen Marchien en Jasper van Stichting ABC zorgden bij menig voor een traan, want hoe is het mogelijk dat iemand in deze maatschappij jarenlang onder de radar leeft en niemand opmerkt dat je geen woord kan lezen, laat staan schrijven? Marchien en Jasper hebben met hulp van het Taalhuis en Drenthe College nieuwe kansen gekregen door te leren lezen en schrijven. Zij kunnen nu zelfstandig werken aan hun eigen administratie en vertelden vol passie wat het belang en de waarde is van geletterd zijn.

Wij kijken terug op een geslaagde avond vol verbinding!

logo St. Lezen en Schrijven, gemeente Emmen en Bontgenootschap voor een geletterd Drenthe

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X