Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

maart, 2022

28maa10:0014:00Basistraining Ouderenparticipatie, van praten óver ouderen naar praten mét ouderen10:00 - 14:00 Statenzaal Provincie Drenthe Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

Evenement details

Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen! Doet u ook mee?!

header Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen man met vrouw

Datum: Maandag 28 maart en 11 april 2022
Tijdstip: 10:00 – 14:00 uur
Locatie: Statenzaal Provincie Drenthe

Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

Genodigden: Drentse ouderen

 

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom op 28 maart en 11 april 2022 een basistraining, waarbij de Argumentenfabriek een introductie geeft op ‘hoe werkt de (ouderen)zorg in Nederland’, gevolgd door een introductie op ouderenparticipatie. De basistraining wordt opgevolgd door digitale themabijeenkomsten. Deze training stond gepland voor november 2021, maar is vanwege de coronamaatregelen verzet naar het voorjaar van 2022. De training wordt aangeboden in samenwerking met CMO STAMM en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Doel van de training

Het doel van de eerste trainingsdag is om een introductie te geven op ouderenparticipatie. Wat is het? Hoe kan het er in de praktijk uitzien? Wat vraagt het van ouderen? Hoe zit het met uw participatiekracht? Na afloop van de training willen we graag weten of en waar u zich gaat inzetten in beleids- en werkgroepen waar ouderenbeleid wordt ontwikkeld.

Onze ambitie

Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen! Senioren willen/kunnen zich hierop goed voorbereiden.

Programma

Tijdsplanning

10.00 uur Welkomstwoord en opening dagvoorzitter
10.30 uur Interactieve workshop ‘Zó werkt de zorg’ met Kees Wessels van De Argumentenfabriek
12.00 uur Lunch
12.30 uur Onderling kennis en ervaring uitwisselen, met Famke te Brinke
14.00 uur Einde van de cursus

Presentaties

 Interactieve workshop Zo werkt de zorg

Beschikken over betrouwbare, neutrale en toegankelijke informatie helpt bij het maken van goed onderbouwde keuzes. Ook is het belangrijk om actief te participeren, bijvoorbeeld als gesprekspartner van zorgbestuurders, ambtenaren of gemeentebestuurders. Door te weten hoe de complexe zorgwereld in elkaar zit, kunnen zorgprofessionals hun patiënten/cliënten vaak beter helpen. In deze interactieve workshop gaat u kennis delen over het zorgstelsel, de discussie aan over wat u zelf kunt doen en middels een luchtige quiz kennis nemen over de zorg.

Workshop van Famke te Brinke

Behalve dat we aandacht besteden aan kennis en vaardigheden, is het belangrijk dat we elkaar leren kennen. Dat we onderling kennis en ervaring uitwisselen en gebruik maken van elkaars talenten en inzichten, en ‘bondgenoten’ vinden. Dat we ontdekken wat we zelf willen en kunnen. Famke te Brinke gaat als procesbegeleider samen met de cursisten op zoek naar wat er nodig is voor wezenlijke inbreng van ouderen op het beleid dat hénzelf aangaat. Daar zijn ouderen zelf voor nodig, maar ook beleidsmakers en andere professionals. Daarom zullen zij nauw betrokken zijn bij de cursus. In dit onderdeel van de cursus kijken we ook vooruit naar de tweede cursusdag en de digitale bijeenkomsten die daarna volgen. De inbreng van de cursisten is daarvoor de noodzakelijke basis.

Opvolgende bijeenkomst

De volgende training vindt 11 april plaats en gaat verder in op de actuele situatie van de Drentse Ouderenzorg. Daarna volgen in de loop van 2022 themabijeenkomsten (digitaal).

Meer informatie hierover volgt na cursusdag 1.

Houdt ook de website drentsezorgmetouderen.nl in de gaten.

Let op

  • De cursus is alleen bedoeld voor Drentse ouderen
  • Bent u geen Drentse oudere? Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging binnen uw netwerk deelt!

Aanmelden

Deelname is kosteloos, maar als u zich aanmeldt, wordt uw aanwezigheid verwacht.

De cursus ouderenparticipatie zit op dit moment vol. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden.

Tijdens de cursus hanteren we de dan geldende coronarichtlijnen van de rijksoverheid.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

logo's van de partnerorganisaties

Tijd

(Maandag) 10:00 - 14:00

Locatie

Statenzaal Provincie Drenthe Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X