Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

november, 2017

22nov19:3021:30Bijeenkomst 'Van basisschool naar voortgezet onderwijs' Emmen19:30 - 21:30 Gemeentehuis Emmen

Evenement details

Namens de regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen we graag alle groep 8-leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs in de provincie Drenthe uit voor een bijeenkomst ‘Van basisschool naar voortgezet onderwijs? Ja, zo doe je dat!’. Praten leerkrachten en docenten van uw onderwijsinstelling ook mee?

Datum en locatie

22 november 2017 Gemeentehuis Emmen, Ingang Vreding 5, 7811 AZ EMMEN
Tijdstip 19:30-21:30 uur
Genodigden alle groep 8-leerkrachten,ib’ers, directeuren en docenten basisonderwijs, onderbouwcoördinatoren, zorgcoördinatoren, directeuren voortgezet onderwijs in de provincie Drenthe

 

Centraal staat de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze overgang vaak groot is en dat leerlingen in het derde leerjaar vaak onder het niveau van het schooladvies zitten. Terwijl in Drenthe voorzichtig geadviseerd wordt. Hierover willen we met elkaar in gesprek. Zijn er verbeteringen mogelijk? We horen graag uw verhaal, tips, suggesties.

Wat is uw verhaal achter de cijfers rond de overgang po-vo?

Eind vorig jaar heeft de regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit CMO STAMM/Trendbureau Drenthe aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de overgang po-vo. Zo is er een enquête afgenomen onder ouders van 1e jaars vo-leerlingen en zijn diepgaande analyses gemaakt op leerling gegevens afkomstig van DUO. We legden 4 onderzoeksuitkomsten voor aan ouders en vroegen of hier sprake is van een probleem en zo ja, welke tips en suggesties zij hebben in de aanpak van onderstaande conclusies:

1. Drentse basisscholen adviseren behoudend.
2. Drentse ouders niet uitgesproken ambitieus in vervolgopleiding kind.
3. Van basisschool naar voortgezet onderwijs: een grote overgang.
4. Veel leerlingen in Drenthe zitten in het derde leerjaar onder het niveau van het schooladvies.

Wat is uw verhaal? Zijn er verbeteringen mogelijk, wat is daarvoor nodig, welke vragen heeft u voor collega’s in het primair en voortgezet onderwijs?

Hoe verder?

Graag gaan we met u en collega’s over bovenstaande uitkomsten in gesprek.
Door het uitwisselen van ervaringen wordt gekeken of en welke adviezen er hierin te geven zijn.
Misschien heeft u binnen uw eigen regio al veel POVO-overleggen en zijn er al veel ‘oplossingen’ bedacht. Laat anderen hierin delen.

Programma

19:30 uur Inloop koffie/thee
19:40 uur Wat zeggen de cijfers
19:50 uur Welke oplosingen dragen ouders aan?
Wat zijn uw eigen ideeën en ervaringen?
20:15 uur Welke tips en suggesties heeft u voor collega’s (en ouders) in het PO en VO en wat is hiervoor nodig? Welke vragen heeft u voor collega’s (en ouders) in het PO en VO? Uitgangspunt zijn weer de 4 eerder genoemde onderzoeksuitkosmsten.
21:15 uur Afsluiting en hoe verder?

 

Meer informatie

Jan Kruijer
j.kruijer@trendbureaudrenthe.nl
06 528 886 97

Imke Oosting
i.oosting@trendbureaudrenthe.nl
06 835 690 63

Tijd

(Woensdag) 19:30 - 21:30

Locatie

Gemeentehuis Emmen

Vreding 5 (ingang)

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X