Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

maart, 2020

12maa15:0017:00CMO STAMM Academie Kennisreeks Lokale Democratie15:00 - 17:00 De Melkfabriek

Evenement details

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Voorlopig is er geen aanleiding om deze bijeenkomst te annuleren. Mocht dit veranderen, dan informeren we je direct.

 

Header Kennisreeks Lokale Democratie

Hoe democratisch is het hier eigenlijk?

Kennis en inspiratie voor bestuurders, beleidsmakers, inwoners, woon-, zorg- en welzijnsprofessionals en andere belangstellenden.

Je wilt leren en innoveren. Jouw ervaring completeren met de meest recente kennis en inzichten. Geïnspireerd worden. Maar bovenal: aangezet worden tot verder denken. Daarom hebben we deze drie academies voor jou geselecteerd. Met drie thema’s die naar ons idee horen bij democratische vernieuwing: zeggenschap, een brede uitwisseling met alle bewoners en openheid. In deze academies worden belangrijke lessen, ontwikkelingen en trends gedeeld en worden innovatieve voorbeelden besproken. Mis dit niet en meld je aan.

De CMO STAMM Academies zijn als geheel te volgen, maar het is ook mogelijk losse academies bij te wonen.

Kosten  50 euro per academie.

  • Geef je je op voor de hele reeks van 3 CMO STAMM Academies? Dan ontvang je een korting van 20 euro op de reeks van 3.

Tijdstip 15.00 uur tot 17.00 uur
Lokatie  De Melkfabriek in Bunne

Anke Siegers

16 januari 2020: Zeggenschap – Besluit waar bewoners over kunnen meebeslissen

Als ervaren organisatiepsycholoog, groepsconflictbemiddelaar en procesleider van besluitvormingsprocessen begeleidt Anke Siegers gemeenten en organisaties in de Nieuwe Route, een kanteling naar gelijkwaardige besluitvorming. Hierover schreef zij, behalve een flink aantal artikelen, ook het boek ‘De Nieuwe Route’. Dit boek gaat over samensturing en hernieuwd zeggenschap bij alle betrokkenen.

“De top-down benadering in besluitvorming die we sinds de industriële revolutie hebben omarmd, past niet meer bij de mensen van deze tijd. Met de beste bedoelingen worden er nog steeds plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders”.

Sprekersduo Vivian Visser en Lotte Vermeij

12 maart 2020: Deliberatie – Organiseer overleg en brede uitwisseling met alle bewoners

Het sprekersduo Vivian Visser (PhD onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam) en Lotte Vermeij (wetenschapper Sociaal en Cultureel Planbureau) geven antwoord op de vraag: “Wat maakt een dorp of wijk democratisch? Kunnen individuen in dorpen en wijken voldoende invloed uitoefenen op hun leefomgeving?”

Vivian Visser
“Lageropgeleiden zijn ondervertegenwoordigd in burgerinitiatieven door gebrek aan geld, sociaal kapitaal, tijd en kennis. Maar er is meer”, betoogt Vivian Visser: “Lageropgeleide burgers voelen zich ook te min om mee te doen of hebben een diepe afkeer van de overheid”.

Lotte Vermeij
“Dorpen zijn netwerken. Voor een leefbaar dorp is het geen bedreiging dat bewoners veel contacten hebben buiten het dorp, maar is het wel belangrijk dat zij ook elkaar kennen. Wie sociale binding heeft met dorpsgenoten is meer betrokken bij het dorp en zet zich vaker in voor verschillende lokale doelen.” 

Liesbeth van de Wetering

9 april 2020: Transparantie – Zorg voor openheid

Liesbeth (concernstaf gemeente Groningen) bespreekt het vraagstuk ‘transparantie’. Gelijkwaardig samenwerken met bewoners vergt inzicht in elkaars wereld. Transparante processen, een transparante begroting, nabijheid en duidelijkheid over wat ieder toe te voegen heeft aan het samenspel.

“De Gemeente Groningen doet mee aan de landelijke proeftuin ‘Digitale Democratie’. De Gemeente Groningen wil via ‘De Stem van Groningen’ een platform creëren voor online participatieprocessen, bekend bij en gebruikt door gemeente en inwoners”.

Programma

Bekijk het uitgebreide programma.

Aanmelden

Meer informatie

Saskia Duursma, s.duursma@cmostamm.nl, 06 124 139 41

Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen met medewerking van:Provincie Groningen, Provincie Drenthe en CMO STAMM

Logo's provincie Groningen, Provincie Drenthe en CMO STAMM

Tijd

(Donderdag) 15:00 - 17:00

Locatie

De Melkfabriek

Peizerweg 2 Bunne

Organisator

Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen met medewerking van: Provincie Groningen, Provincie Drenthe en CMO STAMM

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X