Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

september, 2019

25sep19:4522:00Dialoogtafels sociaal domein, gemeente Tynaarlo in Zuidlaren19:45 - 22:00 Brinkhotel Zuidlaren

Evenement details

Het VN-panel, JongTynaarlo en de gemeente Tynaarlo nodigen inwoners, ondernemers, adviesraden, JongTynaarlo en andere geïnteresseerden van harte uit voor een bijeenkomst over de toekomst van het ‘sociaal domein’. Bij drie dialoogtafels (*) vragen we inwoners aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun dorp of omgeving. Deze gesprekken worden in de drie grootste dorpen van de gemeente gehouden. Iinwoners van de dorpen daar omheen zijn uiteraard ook van harte welkom. Een dialoogbegeleider zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.

(*) In dialoogtafels gaan verschillende mensen in kleine groepen in gesprek over het samenleven in de gemeente Tynaarlo. Deelnemers wisselen ervaringen, dromen en mogelijkheden uit, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen.

Wat is de aanleiding?

De gemeente Tynaarlo wil een gemeente zijn waar inwoners, organisaties, vrijwilligers, ondernemers en gemeente samenwerken aan een krachtige samenleving met gelukkige en gezonde inwoners. Tynaarlo werkt momenteel aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. Hoe we met elkaar samenleven is daarbij een belangrijk thema. Daarover gaan we graag met de inwoners in gesprek: welke opgaven zie we daarin met elkaar? Wat speelt er? Waar willen we dat komende jaren aandacht voor is? Ontmoeting en integratie van jong en oud, samen bewegen, iedereen doet mee, opgroeien, aandacht voor eenzame mensen in de buurt zijn daarbij eerder genoemde thema’s. Maar ook: “hoe houden we als inwoners regie op ons eigen leven en op de samenleving?” Vragen waarop de deelnemers tijdens deze avonden kunnen reageren.

We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij wat inmiddels al geïnventariseerd is. We gebruiken bijvoorbeeld de uitkomsten van eerder gevoerde (dorps-) en gebiedsgesprekken in Tynaarlo over de toekomst van het sociaal domein.

Programma bijeenkomst dialoogtafels

  • 19.30 uur: Inloop met koffie/thee
  • 19.45 uur: Welkom en inleiding
  • 20.00 uur: Dialoog ronde 1
  • 20.45 uur: Dialoog ronde 2
  • 21.30 uur: Afsluiting en vervolg
  • 21:40 uur: Afsluitende borrel

Wat gebeurt er met de input?

De opgedane inzichten vanuit de drie dialoogtafels verwerken we in de nieuwe visie op het Sociaal Domein. Zo komen we tot een doordachte visie die aansluit op de ontwikkelingen in het sociaal domein en signalen die vanuit de inwoners in onze gemeente komen.

Aanmelden

Meer informatie

CMO STAMM is gevraagd om deze bijeenkomsten te organiseren.

Saskia Duursma, s.duursma@cmostamm.nl, 06 – 124 139 41

Yvonne van der Weerd, y.vanderweerd@cmostamm.nl, 06 – 135 828 71

Tijd

(Woensdag) 19:45 - 22:00

Locatie

Brinkhotel Zuidlaren

Brink 0.Z. 6, 9471 AE Zuidlaren

Organisator

VN-panel Tynaarlo, JongTynaarlo en gemeente Tynaarlo

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X