Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

januari, 2019

21jan17:0020:30Krimp in het vo in Drenthe17:00 - 20:30 Provinciehuis Drenthe

Evenement details

Krimp in het vo in Drenthe is geen probleem. Voor alle leerlingen in Drenthe geldt ook over 10 jaar dat een opleiding naar hun keuze binnen 1 uur bereikbaar is. Daarvoor zijn helemaal geen maatregelen nodig. Of ……….?

 

Tijdstip: Maandag 21 januari 2019
Datum:        17.00 – 20.30 uur, voor een lichte maaltijd wordt gezorgd
Locatie: Provinciehuis Drenthe
Genodigden: Bestuurders en directies van de scholen primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in de provincie Drenthe. Namens de stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe zijn Mieke Damsma, burgemeester Midden-Drenthe, en gedeputeerde Cees Bijl aanwezig.

 

De provinciale stuurgroep Onderwijs en krimp Drenthe, die de laatste jaren zich bezig gehouden heeft met de effecten van de krimp op onder andere het primair onderwijs nodigt u uit voor de werkbijeenkomst op 21 januari. Wij willen met u ingaan op onder andere de effecten van krimp in met name het voortgezet onderwijs, zowel in de steden als het platteland.

Wij hebben Trendbureau Drenthe gevraagd dit in beeld te brengen voor alle scholen en gemeenten in de provincie Drenthe. Ook hebben we voor een aantal gemeenten inzichtelijk gemaakt welke effecten het heeft voor het vervoer van leerlingen en de reisafstanden die zij af moeten leggen tussen huis en school. Een mogelijke uitkomst van deze middag kan zijn het onderzoek te verbreden naar geheel Drenthe.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een uiteenzetting door twee directeuren primair en voortgezet onderwijs. Zij gaan in op de effecten van de krimp maar laten ook zien welke stapeling van effecten voor de scholen aan de orde zijn, nu en in de nabije toekomst. Tijdens het derde deel zal het ministerie van onderwijs hierop reflecteren en de nieuwste ontwikkelingen en inzichten hieromtrent met u delen. De avond sluit af met een discussie en besluit over een mogelijk vervolg.

Programma

 

17.00 uur Inloop
17.15 uur Maaltijd
17.45 uur Opening werkbijeenkomst door gedeputeerde Cees Bijl
17.55 uur Korte introductieprogramma door dagvoorzitter (nieuwe) voorzitter Mieke Damsma, burgemeester Midden-Drenthe
18.00 uur Gevolgen Krimp voor het voortgezet onderwijs in Drenthe, Henk ten Brinke, Trendbureau Drenthe
18.15 uur Aanpak Krimp in het primair onderwijs – Wat hebben we geleerd?!, Albert Velthuis, voorzitter college van bestuur CKC Drenthe
18.30 uur Krimp en andere ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs in Drenthe, Matthias Kooistra, directeur-bestuurder Esdal College en Marcel Klaverkamp, voorzitter College van Bestuur Dr. Nassau College
Stapeling van effecten ten gevolge van krimp voor het Voortgezet Onderwijs. In hoeverre speelt dat in Drenthe (regio Zuidoost)?
18.45 uur Ontwikkelingen voortgezet onderwijs vanuit landelijk perspectief en de effecten voor Drenthe, Daphne Bijvoet-de Wit en Harco Dijkstra, accountmanagers Leerlingendaling directie Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
19.15 uur Korte pauze
19.30 uur Vragenronde
20.00 uur Hoe nu verder? Welke (sub)regionale en provinciale onderwerpen zijn van belang om in de regio’s dan wel in provinciaal verband verder uit te werken op de korte, midden en lange termijn?
20.30 uur Samenvatting en afsluiting

 

Tijd

(Maandag) 17:00 - 20:30

Locatie

Provinciehuis Drenthe

Westerbrink 1

Organisator

Stuurgroep Onderwijs en krimp

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X