Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

september, 2020

17sep17:3020:30Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’17:30 - 20:30 MFC Kabzeël te Appingedam – Reitsmazaal

Evenement details

Collega’s Saskia DuursmaEsther Rodenburg en Hermien Maarsingh geven twee van de vier workshops die vanuit EPI-kenniscentrum worden georganiseerd.

Wanneer: 4 avonden in september en oktober 2020 (onder voorbehoud: 17 september, 24 september, 1 oktober en 8 oktober)
Tijd: 17.30 – 20.30 (met pauze)
Kosten: €150,- per persoon incl. btw
Waar: MFC Kabzeël te Appingedam – Reitsmazaal
Voor wie: Openbare inschrijving. De masterclasses zijn specifiek ontwikkeld voor lokale en regionale betrokken overheden en medewerkers van NCG en IMG.

Resultaat

 • U bent zich bewust van uw standplaatsgebondenheid in een complex speelveld en u heeft zicht op de diversiteit aan rollen en taken die er is in het aardbevingsdossier.
 • U heeft inzicht in de samenwerking tussen overheid, (maatschappelijke) organisaties en gemeenschap.
 • U bent bekend met de kaders die gelden in een democratisch stelsel met specifieke participatieprocessen zodat u beter in kunt spelen op initiatieven die zowel top down als bottom-up ontstaan.
 • U weet hoe vorm kan worden gegeven aan deze periode van permanente transitie, wat de laatste ontwikkelingen zijn en welke duiding u daaraan kunt geven; wat betekent dit voor uw werk?
 • U kunt onderscheid maken tussen de factoren die uw organisatie en omgeving bepalen en de factoren die uw eigen stijl bepalen.
 • U heeft kennis over de succes- en faalfactoren van samenwerkingen. U kunt schakelen tussen principes die vallen onder ambitie, proces, standpunt/belang, organisatie en relatie.
 • U (h)erkent conflicten en u kunt beter omgaan met emoties en lastige situaties.
  U weet hoe u bent in conflictsituaties, u kent uw grenzen beter en kunt u hier proactief en opbouwend mee omgaan.
 • U krijgt (nog) meer inzicht in uw persoonlijke gedragsstijl en de daaraan gekoppelde communicatiestijl.
 • U kent – de kracht van – uw individuele gedragsprofiel en wat dit voor invloed heeft op het contact met anderen. Hoe schat u degene in waar u mee in gesprek bent? Hoe zorgt u voor een prettige communicatie en interactie? Hoe past u uw eigen gedrag en communicatie aan aan uw gesprekspartner?

Inhoud

Masterclass Wat Expert
1 Persoonlijk leiderschap deel I:
Eigen positie in het aardbevingsdossier met 4 perspectieven op het speelveld van:• Aannemers
• Belangenorganisaties
• Collectieve bewonersinitiatieven
• Individuele bewoners met schade of versterkingsvraag
• Instromers op de arbeidsmarkt Kennisinstellingen
• Professionals bij de regiepartijen
• Specialistische experts (ambachtelijk vakmanschap, erfgoed/restauratie, constructeurs)

Persoonlijk leiderschap deel II:

• Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel; een reality check vanuit bewoners- en overheidsperspectief
• Omgaan met participatieprocessen: het democratische kompas
• 6 pijlers voor succesvolle (overheids)participatie

Deel 1: Theo Andreae (moderator/gespreksleider)

m.m.v. o.a. Susan Top, Nicole van Eijkern en Nynke Walstra

Deel II: Saskia Duursma en Esther Rodenburg
(adviseurs bij CMO STAMM)

2 Communicatie en gedrag;
Conflicten herkennen en hanteren:• Soorten conflicten
• Oorzaken van conflicten
• Fases van escalatie
• Wat gebeurt er in/met mij?
Charles Odekerken (trainer en mediator bij NOK)
3 Omgevingsgerichtheid;
‘Samenwerken in een complex speelveld’• Karakteristieken van samenwerking (wat maakt het zo krachtig? Wat maakt het soms ook zo lastig?)
• Condities om effectief samen te werken, aan de hand van een handzaam model
• Samen werken aan een regionale opgave; praktijkervaringen
Edwin Kaats (samenwerkingscoach bij Common Eye)
4 Communicatie en gedrag;
Gespreksstijlen en -technieken:• Gedragsprofiel
• Contactstijlen
• Aanpassen van communicatie en gedrag op gesprekspartner
Hermien Maarsingh (adviseur bij CMO STAMM)

Aanmelden

De aanmelding gaat via EPI-Kenniscentrum

Ook interessant

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen organiseert EPI-Kenniscentrum de masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen in sociaal-maatschappelijke context’.
Deze serie biedt inzicht in de oorzaken, sociale ontwikkeling en consequenties van de aardbevingen in Groningen. Deelnemers worden geïntroduceerd in een variëteit aan onderzoeksgebieden die zich bezighouden met dit onderwerp, zoals geologie, sociale impact, economie, energie, gezondheid e.d. 

Deelname draagt bij aan een gefundeerde opinie over complexe onderwerpen gerelateerd aan de gaswinning; hoe moet de Nederlandse overheid omgaan met haar burgers? Moet Nederland de transitie naar duurzame energie versneld inzetten? Is de situatie in Groningen een nationale ramp?
Een integraal begrip van verschillende inhoudelijke sociale en maatschappelijke perspectieven op de Groningse situatie is namelijk van groot belang voor een goede omgang met de problematiek in het dossier. Meer informatie over de de masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen in sociaal-maatschappelijke context’.

Tijd

(Donderdag) 17:30 - 20:30

Locatie

MFC Kabzeël te Appingedam – Reitsmazaal

Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam

Organisator

EPI-Kenniscentrum

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X