Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

juni, 2018

07juni13:0017:30Parels van Drenthe 2.013:00 - 17:30 Provinciehuis Drenthe

Evenement details

 • Datum:  Donderdag 7 juni 2018
 • Tijdstip:  13:00 tot 17:30 uur (vanaf 16:00 uur is er een cultureel programma met rapper/vlogger Nesim)
 • Kosten:  Gratis
 • Locatie:  Provinciehuis Drenthe
 • Genodigden:  bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, leden van sociale teams, mentoren, decanen en andere begeleiders in het onderwijs, jeugdhulpverleners, huisartsen, wijkagenten en anderen die jongeren kunnen verwijzen

Tijdens dit evenement staan de ‘Parels van Drenthe’ centraal: interessante programma’s en projecten voor jongeren. Het is de tweede keer dat is gebeurt, vandaar de toevoeging ‘2.0’.

Tijdens workshops, via presentaties en bij informatiestands kunt u zien wat er in Drenthe door diverse gemeenten in samenwerking met lokale vrijwillige projecten wordt aangeboden en wat de kracht is van die preventieve programma’s voor jongeren. Als deelnemer hoort en ziet u hoe vrijwilligers uit de provincie Drenthe jongeren in het voorliggend veld helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van praktische schoolse of sociaal emotionele vaardigheden, hun identiteit en talentontwikkeling.

De betreffende programma’s werken vaak preventief, ze vergroten het zelfvertrouwen en oplossend vermogen van jongeren. Daarmee kunnen ze regelmatig voorkómen dat zwaardere hulp nodig is. Jongeren ervaren de programma’s over het algemeen als prettig en laagdrempelig. Er wordt aangesloten op hun eigen leefwereld, doordat er gewerkt wordt aan de doelen die deze jongeren zelf belangrijk vinden. Jongeren  worden ondersteund door getrainde vrijwilligers en er wordt nadrukkelijk gekeken of er een goede match is. De programma’s zijn gratis en vrij toegankelijk, hebben een langdurig effect en kunnen ook parallel worden ingezet.

Programma

De presentatie van de dag wordt verzorgd door Coby Notenbomer (bekend van YouTube-kanaal Spot). Er zijn diverse workshops, presentaties en een markt met standjes van organisaties die actief zijn op het gebied van begeleiding en ondersteuning van jongeren. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten met collega’s of vrijwilligers van de programma’s.

12:30 | Inloop met koffie en thee

13:00-14:00 | Sprekers

  1. Annet van Zon, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, vertelt vanuit haar bestuursrol over de noodzaak van een vangnet voor jongeren, vanwege een toenemend aantal hulpvragen en beperkte middelen.
  2. Mohammed El Hamdaoui, directeur-bestuurder van Vlechter. Hij zal ingaan op de samenwerking van het voorliggend veld en de inzet van vrijwilligers naast professionals.
  3. Dirk Willem Postma, associate lector Welzijn Nieuwe Stijl aan NHL Stenden Hogeschool en betrokken bij het European Center for Evidence-Based mentoring. Zijn bijdrage gaat over succesfactoren van mentoring en andere vormen van informeel leren voor jongeren.
  4. Janine Dekker, mentor bij Mentor4You. Zij vertelt hoe het is om geholpen te worden door een mentor én hoe het is om nu zelf mentor te zijn.

14:00-16:00 | Presentaties, workshops & markt  

Met o.a. de landelijke Kenniskring Mentoring, 2getthere, Mentor&Maatje, Home-Start Noord-Drenthe, New@Home, Movements, Mentor4You, GoZeroProcent, Maatje op Maat, SWAG en DAF.

16:00-17:00 | Cultureel programma  

Optreden van Nesim, Vlogger/rapper. Hij zal het startschot geven van de YouTube-campagne om meer jongeren bewust te maken van de mogelijkheden van mentorprogramma’s. Jongeren die deelnemen aan de diverse programma’s zijn hier speciaal voor uitgenodigd.

De organisatie van het evenement is in handen van Mentor4You SPiNN (onderdeel Vlechter) in samenwerking met de landelijke Kenniskring Mentoring, waaronder CMO STAMM, en het European Center for Evidence-Based Mentoring.

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en het Oranje Fonds.

Aanmelden

Meer informatie

Bekijk de uitnodiging Parels van Drenthe 2.0

Mark Balm
markbalm@outlook.com 
tel 06 516 267 87

Eric op ’t Eijnde
opteijnde@spinn.nl
tel. 06 249 672 11

 

Tijd

(Donderdag) 13:00 - 17:30

Locatie

Provinciehuis Drenthe

Westerbrink 1

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X