Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

mei, 2017

19meialldayWerkbezoek Child Friendly Cities Hoogeveen(Gehele dag: vrijdag)

Evenement details

Voor wie? Gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor jeugd werken, netwerkpartners binnen de jeugdhulp en het jeugdbeleid.

Het Programma ‘Jong Hoogeveen’ is een van de bouwstenen van het werkbezoek. Jong ’Hoogeveen’ is een innovatieve, integrale aanpak om een betere toekomst voor onze kinderen te kunnen realiseren. Gemeente Hoogeveen is een kindvriendelijke gemeente, waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien. Kern van de aanpak is dat we dit samen doen. Samen met onderwijs en andere organisaties, maar vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders. CMO STAMM ondersteunt het project Jong Hoogeveen.

Namens wethouder Gert Vos nodigen we u graag uit voor een inspirerend werkbezoek in de gemeente Hoogeveen, waarin ‘inspireren en reflecteren’ centraal zal staan. Graag laten wij u zien welke invulling we geven aan de inhoudelijke aspecten van een kindvriendelijke gemeente zijn, welke resultaten dat oplevert en voor welke uitdagingen we daarbij staan. Maar ook laten we graag zien welke successen we hebben behaald en welke lessen zijn geleerd.

Aanmelden

Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Meer informatie. Uw verdere vragen kunt u mailen aan cfc@vng.nl

Uitnodiging

Deel deze uitnodiging met uw collega’s van onderwijs, gezondheidszorg en fysieke leefomgeving, ook ambtenaren die zich op enige manier bezig houden met kindvriendelijke steden zij zijn allen van harte welkom.

Nederlands netwerk Child Friendly Cities

Het netwerk Child Friendly Cities heeft als missie: het bevorderen van positief en innovatief jeugdbeleid. Een jongeren- en kindvriendelijke gemeente is goed voor iedereen! Child Friendly Cities helpt bij de transformatie naar Positief Jeugdbeleid. Het internationale netwerk Child Friendly Cities werd in 1996 opgericht door Unicef en Habitat ter bevordering van de implementatie van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

ACTUELE THEMA’S
Voor de komende jaren staan de volgende thema’s centraal:

1. MEEDOEN EN ERBIJ HOREN
a. Belonging (identiteit ontwikkelen, gezien worden, je thuis voelen, geborgenheid en ertoe doen)
b. Inclusie (ieder kind krijgt kansen en wordt gestimuleerd om zijn/haar talenten te ontwikkelen en eigen kracht te ontketenen)
c. Burgerschap (passief: zorgen dat ook kinderen en jongeren zich thuis en welkom voelen in de gemeente/samenleving; actief: stimuleren en laten zien dat ze ook bijdragen aan de gemeente/samenleving, waaronder: (stimuleren om) kinderen/jongeren (te) betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering)
d. Samenhang opvoedsferen (positief pedagogisch klimaat en pedagogische dialoog thuis, op school en in de buurt)

2. SOCIAAL RENDEMENT VAN POSITIEF JEUGDBELEID
Het netwerk helpt bij het zichtbaar en meetbaar maken van sociaal rendement, via aspecten als de kwaliteit van sociale relaties, formele en informele netwerken en inzet voor de wijk of buurt.

INSPIRATIE, REFLECTIE ÉN PRAKTISCHE HANDREIKINGEN
Het netwerk faciliteert, bijeenkomsten bij diverse gast-gemeenten. Gemeentebestuurders, beleidsadviseurs, netwerkpartners en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid, wisselen ervaringen uit, inspireren elkaar met goede voorbeelden, gaan in gesprek over dilemma’s en reflecteren op het gevoerde beleid en toekomstplannen. Tegelijkertijd biedt het netwerk de deelnemende gemeenten praktische en pragmatische handreikingen om het positieve jeugdbeleid verder vorm te geven. Praktisch en realistisch, gebaseerd op de dagelijkse praktijk in gemeenten.

De netwerkpartners CFC (september 2016) zijn diverse gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), Ruimte voor de Jeugd (RvdJ), Defence for Children, Kinderrechtencollectief, de branchevereniging Spelen en bewegen, Verweij Jonker Instituut, Stichting Het Begint Bij Mij! en het ministerie van VWS. Het netwerk wordt gefaciliteerd door de VNG.

Child Friendly Cities

www.vng.nl/childfriendlycities

logo VNG

Tijd

Gehele dag (Vrijdag)

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X