Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

september, 2022

30sepalldayWerkconferentie Toekomstbestendige Ouderenzorg in Drenthe(Gehele dag: vrijdag) Provinciehuis Drenthe

Evenement details

Aanleiding

In de komende jaren vindt er een sterke vergrijzing plaats in de bevolkingsopbouw. Oudere inwoners, hulpverleners en bestuurders staan voor de gezamenlijke uitdaging om wonen, welzijn, welbevinden en (medische) zorg in Drenthe in de toekomst zo effectief en integraal mogelijk te organiseren.

Voor wie?

We organiseren deze werkconferentie voor een brede doelgroep. Het ochtendprogramma is specifiek gericht op bestuurders, managers, wethouders wonen en zorg en ouderen. Het middagprogramma is gericht op professionals uit welzijn en (medische) zorg, wijkverpleegkundigen, Wmo consulenten, onafhankelijk cliëntondersteuners Wmo en Wlz, casemanagers dementie, beleidsadviseurs, consulenten woningcorporaties, medewerkers gemeentelijke toegang en ouderen. U kunt zich via deze link aanmelden.

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma staan we stil bij de regiovisie en de doorontwikkeling van de ouderenzorg. Ouderen, bestuurders, managers en adviseurs presenteren verschillende initiatieven aan elkaar. Ook gaan we in gesprek over de ‘Routekaart’ voor de komende 4 jaar. Verder ondertekenen wethouders Zorg, samen met bestuurders, het Convenant Drenthe Dementievriendelijk 2022-2026.

Netwerklunch

Tussen de middag is er een netwerklunch, waar alle deelnemers van beide dagdelen elkaar kunnen ontmoeten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Middagprogramma

In het middagprogramma gaan we samen met ouderen, beleidsadviseurs en professionals uit welzijn en zorg aan de slag om thema’s te concretiseren en te leren van elkaar. In verschillende werkateliers behandelen we thema’s als ouderenparticipatie, persoonsgerichte zorg & positieve gezondheid, woonwensen, bekostiging, schotten in het stelsel, Advance Care Planning (ACP), voorbereiding laatste levensfase en de dementievriendelijke samenleving. Kijk hier voor het volledige programma.

Aanmelden

Deelname aan de werkconferentie is kosteloos en wordt u aangeboden door Netwerk Dementie Drenthe, Provincie Drenthe en o.a. het ACP-project Drenthe. Onderin dit scherm kunt u zich aanmelden. Bij opmerkingen kunt u aangeven of u de hele dag, alleen het ochtend-, of alleen het middagprogramma wilt bijwonen. De netwerklunch is voor iedereen, dus mis die niet! Na aanmelding ontvangt u 1 september het definitieve programma van ons. Daarin staan alle sprekers en deelsessies beschreven. Dan vragen wij u ook om de deelsessies van uw voorkeur aan te geven (dat hoeft nu dus nog niet).

U kunt zich via deze link aanmelden.

Met vriendelijke groet,

namens de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Tijd

Gehele dag (Vrijdag)

Locatie

Provinciehuis Drenthe

Westerbrink 1

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X