Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

mei, 2021

25mei14:0015:30Hoe neem je je organisatie mee in participatie?14:00 - 15:30

Evenement details

 

Datum Dinsdag 25 mei 2021
Duur 14.00-15.30 uur
Locatie Online via Zoom, een link volgt na aanmelding
Doelgroep (Beleids-)medewerkers van gemeenten in Groningen, participatie-collega’s, gebiedsmanagers, communcatieprofessionals en collega’s die zich bezighouden met de Omgevingswet

Momenteel zijn er meerdere opgaven en onderwerpen waar invloed en samenwerking met inwoners cruciaal is. Veel gemeenten zijn al druk doende om vorm te geven aan participatie in de Omgevingswet. Groninger gemeenteraadsleden volgen op dit moment een leergang rondom het thema participatie bij o.a. de RES en de Omgevingswet en de naderende Wet Versterking Participatie. Daarnaast vraagt de Wet Versterking Participatie gemeenten om een participatieverordening op te stellen en participatiebeleid te maken. Hiermee wordt de inspraakverordening in de gemeentewet gemoderniseerd.

 Het Programma Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) heeft de ambitie om gezamenlijk met alle Groninger overheden te werken aan het ambtelijk vakmanschap om participatieprocessen breed in de ambtelijke organisaties in de vorm te geven en uit te voeren. Dit gaat uiteraard enkel in samenwerking met raad, colleges én inwoners. Zo’n ambitie staat of valt met het gevoel van nut en noodzaak voor participatie en het antwoord op de vraag waarom willen wij daar in onze organisatie mee aan de slag? En hoe neem je je organisatie mee in participatie? Met daarbij de centrale vraag: “wat werkt wel, wat niet en waarom?”

Het doel van deze werkgroepbijeenkomst is om deze centrale vraag met elkaar te bespreken aan de hand van twee casussen uit onze eigen werkgroep. Want er valt het nodige te leren van collega’s uit andere gemeenten of het is handig en vooral tijdbesparend om samen te werken. Meld je aan en laat je inspireren!

Programma

Hoe ziet het programma eruit?

Deze werkgroepsessie is ingericht om jou als deelnemer direct te ondersteunen. Belangrijk is daarom dat het programma aansluit op de behoeften, de mogelijkheden en de fase van uitvoering waarin de gemeenten zitten rondom participatie en intern beleid. De werksessies zijn praktisch van aard.

En worden ingevuld via diverse werkvormen die aansluiten bij de vraag van de deelnemers.

#Durftevragen: we tackelen jouw eigen uitdagingen als het gaat om je eigen organisatie meenemen in participatie en denken met je mee.

#Maakhet beter: we helpen elkaar om de ideeën, producten of vraagstukken te verbeteren.

 

14.00 uur Welkom en feitelijke informatie-uitwisseling

·         Doorstart van de werkgroep en rol CMO STAMM

·         Uitleg programma (Liesbeth van de Wetering)

·         Korte uitleg stavaza Wet Versterking Participatie (Dion Coomans, BZK)

14.15 uur

 

Korte introductie op het vraagstuk ‘Waarom willen wij in onze organisatie met participatie aan de slag? En hoe neem je je organisatie mee in participatie?’
14.20 uur Maak het beter sessie Oldambt
14.55 uur Pauze
15.00 uur Maak het beter sessie Veendam
15.30 uur Afronding en einde programma

 

Aanmelden

Mis dit niet en meld je aan:   

Aanmelden kan tot 21 mei. 

Meer informatie

Inhoudelijke en praktische vragen: Saskia Duursmas.duursma@cmostamm.nl, 06-12413941

De werkgroep participatie wordt vanuit het Programma Kwaliteit Openbaar Bestuur mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en Democratie in Actie en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

3 logo's

Tijd

(Dinsdag) 14:00 - 15:30

Organisator

De werkgroep participatie wordt vanuit het Programma Kwaliteit Openbaar Bestuur mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en Democratie in Actie en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X