Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

april, 2018

19apr09:0012:30Werkplaats Beschermd Wonen en Opvang09:00 - 12:30 Het Kasteel, Groningen

Evenement details

Werkplaats Beschermd Wonen en Opvang

Mede namens centrumgemeente Groningen nodigen we je uit om deel te nemen aan de Werkplaats Beschermd Wonen en Opvang en in gesprek te gaan over oplossingen voor knelpunten rond de in- en uitstroom Beschermd Wonen en Opvang (BW&O).

  • Datum: Donderdag 19 april 2018 van 09.00 -12.30 uur
  • Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

Programma

Inloop vanaf 8:30 uur.
Om 9:00 uur begint het programma. Dagvoorzitter is Heleen Vrijhof, programmamanager BW&O
Onderdelen van het programma:

  • Ton Schroor, wethouder gemeente Groningen, geeft zijn visie.
  • Van onderzoek naar beter beleid en betere uitvoering, Marian Feitsma (Sociaal Planbureau Groningen) plaatst deze bijeenkomst in een breder kader.
  • Ervaringen van cliënten en hun netwerk: wat vinden zij belangrijk bij de uitstroom uit BW&O.
  • Deelsessies met Doetafels rond de thema’s:
  1. Voldoende geschikte woningen: reguliere woningen en nieuwe huisvestingsideeën
  2. Belemmerende regelgeving ruimen we op: regelgeving, samenwerking, data & cliëntgegevens
  3. Vroeg erbij zijn: Jongeren en preventie & buurtkracht
  • Afsluitende discussie, met Doetafels en bestuurders: welke (vervolg)stappen zijn nodig, wie is waarop aan te spreken, wat doen we met prestatieafspraken en convenant?

Het programma wordt om uiterlijk 12:30 uur afgesloten.

Achtergrond

In het programma Beschermd Wonen en Opvang hebben de Groningse gemeenten zich ten doel gesteld dat mensen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig gebruik maken van ondersteuning binnen een instelling. Als ze dan zelfstandig(er) kunnen gaan wonen, wat houdt dat dan in? Een woonplek naar eigen keuze, werk en/of inkomen goed geregeld, zinvolle bezigheden en familie/vrienden waar op je terug kunt vallen, welkom in de wijk, dat wensen mensen zich. Lijkt dat niet voor zich te spreken? Toch hebben we juist dat ingewikkeld gemaakt.

In het project Wonen, onderdeel van het genoemde programma, zijn de knelpunten bij ’t zelfstandig(er) gaan wonen geïnventariseerd. Uit het onderzoek bleek o.a. dat er onvoldoende betaalbare en beschikbare woningruimte is voor mensen die willen uitstromen uit BW&O en dat de instroom van jongeren relatief hoog is. Sinds september 2017 werken deelnemers vanuit corporaties, gemeenten, zorginstellingen en cliëntorganisaties in ‘Doetafels’ samen om haalbare oplossingen te bedenken en uit te voeren. Op 19 april a.s. zullen zij hun vorderingen delen en bespreken we ‘hoe verder?’

Voor wie?

De bijeenkomst op 19 april is voor deelnemers aan de Doetafels, directeur/bestuurders van wooncorporaties en zorgaanbieders BW&O, wethouders wonen/volkshuisvesting en Wmo.

Aanmelden kan tot 12 april 2018

mede namens Hans van der Meijs, gemeente Groningen,
Marian Feitsma

Tijd

(Donderdag) 09:00 - 12:30

Locatie

Het Kasteel, Groningen

Melkweg 1

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X