Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een rijke bundeling van ervaring en kennis.

Expertgroep Nieuwe Democratie van start

3 mei 2017

Het borrelt en bruist in het Noorden. Veel gemeenten zijn aan de slag met het stimuleren van burgerkracht en vernieuwing van de lokale democratie. Er is binnen veel gemeenten animo om hier echt werk van te maken, samen met maatschappelijke partners en samen met burgerinitiatieven.

Als onderdeel van de Democratische Broedplaats Groningen/Drenthe kwamen op uitnodiging van CMO STAMM onlangs experts uit het openbaar bestuur, ambtelijke organisaties en burgerinitiatieven bijeen om uitdagingen en kansen voor een nieuwe democratische koers te bespreken. De expertgroep wil een antwoord formuleren op de vraag: hoe geven we een nieuwe democratische koers vorm, wat is daarvoor nodig en hoe doet men hiermee ervaring op.

Werksessies

De expertgroep gaat in een aantal werksessies inzichten bundelen, toetsen, aanvullen, een verdiepende analyse maken van de ontwikkelingen rond nieuwe democratie en experimenten stimuleren.

Met een rijke bundeling van ervaring en kennis aan tafel was het een inspirerende sessie die de komende periode wordt voortgezet. Onderwerpen die voorbij komen:

  • Maatschappelijke democratie;
  • De nieuwe rol van de raad;
  • Interne organisatieontwikkelingen bij gemeenten;
  • Van buiten naar binnen te werken en hoe geef je dat vorm;
  • Het interne samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie;
  • De nieuwe netwerken;
  • De verbinding met bewoners en partners in de gemeente en in de regio;
  • Faciliteren van een regierol voor burgers;
  • Experimenten met nieuwe democratie;
  • Enzovoort.

De deelnemers zetten in op een kwalitatieve zoektocht naar nieuwe vormen van democratie, waarvoor breed draagvlak bestaat bij overheden, maatschappelijke partners en burgers.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X