Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Marike Broekema.

Als juridisch bestuurswetenschapper wil Marike graag weten wat er speelt bij organisaties en wat hen drijft. Samenwerking staat daar wat haar betreft in voorop. Niet verrassend als adviseur bij CMO STAMM, – vooral publiek-private samenwerkingen op het sociaal-maatschappelijk vlak interesseren haar. Marike vindt het belangrijk om steeds te blijven onderzoeken en bepalen hoe partijen en belangen zich tot elkaar verhouden en wat daar de gemene deler in is. Want daar gelooft Marike in: juist door samenwerking gebeuren de mooiste dingen! Daarnaast gelooft Marike in de kracht van de lokale inwoner. Inwoners weten heel goed wat er leeft en speelt in hun directe omgeving. Gebruik deze kracht om mét de inwoner de leefomgeving beter en mooier te maken!

Marike houdt zich bezig met advisering binnen de projecten Kansen voor Kinderen, Ideeënbank Groningen, Sterk Vrijwilligerswerk Groningen en Maatschappelijke Waarde.

Marike heeft juridische bestuurswetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen in 2011 heeft ze onder andere gewerkt voor de provincies Overijssel, Friesland en Drenthe, als jurist en als beleidsregisseur, waardoor ze het politieke speelveld goed kent. Naast haar werk als adviseur heeft ze haar eigen onderneming als stemcoach.

Als gedreven socioloog en demograaf werkt Evelien in de rol van adviseur. Zij richt zich voornamelijk op projecten die te maken hebben met gezondheid en welzijn. Evelien houdt van aanpakken en is daardoor altijd bereid om die extra stap te doen om tot het optimale eindresultaat te komen.

Evelien is ervan overtuigd dat je samen verder komt en meer kan bereiken. Daarom krijgt ze er energie van om samen met anderen te werken en om te sparren over (het oplossen van) complexe vraagstukken. Nieuwsgierigheid, optimisme en daadkracht zijn de positieve punten die ervoor zorgen dat Evelien het meeste uit haar werk, zichzelf en haar omgeving haalt.

Ben heeft een brede interesse voor publiek management, beleid en advies. Met een grote dosis flexibiliteit, creativiteit en oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen kijkt hij naar en pakt hij tal van sociaal-maatschappelijke vraagstukken samen aan. Hij legt daarbij de focus op een juiste combinatie van top-down en bottom-up beleid. Thema’s waarin hij werkt zijn burgerkracht, leefbaarheid en krimp.

Ben studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Binnen CMO STAMM is Ben actief in het team Burgerkracht en Overheidsparticipatie. Hij wil daarbij de burgers zoveel mogelijk in hun eigen kracht laten staan. Daarin is de uitdaging om verschillende partijen met soms tegengestelde belangen bij elkaar te brengen, om samen tot een oplossing te komen.

Ook houdt Ben zich bezig met de Ideeënbank als aspirerend Ideeënmakelaar.

Door een open manier van communiceren en empathisch vermogen weet Dorien te verbinden. Ze brengt de juiste mensen bij elkaar om samen vol enthousiasme aan maatschappelijke opgaven te werken. Samen bereik je meer dan alleen! Daarbij gebruikt ze de verschillende perspectieven zonder het doel uit het oog te verliezen.

Dorien heeft veel ervaring met complexe sociale vraagstukken. Dé oplossing voor deze vraagstukken bestaat niet, daarom is het belangrijk om te experimenteren en te innoveren. Integraal samenwerken aan een gedeelde ambitie en open zijn over belangen staat daarbij voorop. Als programmamanager van Drenthe gezond is ze hier dagelijks mee bezig. Vanuit haar werk en levensvisie vindt ze het belangrijk dat iedereen Positief Gezond kan opgroeien, leven en oud worden.

Na de ALO heeft Dorien jaren gewerkt als docent/trainer en sportconsulent. Later heeft ze de Master Healthy Ageing Professional gedaan. Daar heeft ze zich verder ontwikkeld tot een change agent voor sociale innovaties. Door haar kennis over en ervaring met innovatieprocessen, doorzettingsvermogen en leergierigheid schakelt zij  gemakkelijk tussen verschillende abstractieniveaus en lukt het haar om stappen te maken in de praktijk. De kracht van Dorien ligt in ondersteunend leiderschap en procesbegeleiding.

Kikie vindt het belangrijk om in haar werk bezig te zijn met het voorkomen en herstellen van onrecht. Door de dialoog aan te gaan, inzichten te bieden en, als het nodig is, gerechtelijke stappen te ondernemen wil zij haar medemens ondersteunen in het behalen van hun recht. Haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlenging heeft haar hier op voorbereid.

Diversiteit van mensen en culturen vindt Kikie interessant. Zes jaar lang heeft zij daarom gewerkt met ongedocumenteerde asielzoekers en nu is zij werkzaam als consulent Discriminatiezaken bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD). CMO STAMM faciliteert het MDD.

Kikie heeft een integere en proactieve werkhouding en vindt dat iedere cliënt een unieke en creatieve aanpak verdiend. Binnen haar rol als consulent besteedt ze daarom veel energie en aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt.

Als adviseur wil Davita bijdragen aan een eerlijkere, inclusievere en mooiere maatschappij. De kennis die ze heeft opgedaan in haar Master Religiewetenschappen en Bachelor Geschiedenis zet ze hierbij graag in. Met haar leergierige houding en oprechte interesse pakt ze dingen snel op en weet ze mensen te verbinden.

Haar manier van werken kenmerkt zich door toewijding en betrokkenheid. Met haar analytische vermogens durft ze kritisch te zijn. Davita neemt geen genoegen met hoe de dingen zijn, maar blijft zoeken naar hoe het beter en rechtvaardiger kan. Graag samen met de mensen zelf, zodat de oplossingen ook echt gedragen worden. Binnen CMO STAMM houdt Davita zich vooral bezig met projecten gericht op armoede. Wil je meer weten? Mail of bel haar gerust!

Mensen en organisaties helpen om hun maatschappelijke impact te vergroten, dat doet Geerte met veel plezier. Ze onderzoekt en analyseert graag in dialoog met anderen, ziet snel verbanden en is gericht op samenwerken. Met haar open houding en oprechte belangstelling weet ze mensen en organisaties te verbinden. Haar aanstekelijke enthousiasme combineert ze met een voortvarende aanpak.

Geerte werkt al jaren als adviseur en programmamanager in het maatschappelijk veld. Ze wordt graag benaderd voor strategie- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en project- en programmamanagement.

Geerte richt zich o.a. op sociaal ondernemerschap, burgerkracht, armoede, formele zorg en informele zorg.

Het specialisme van Marcel is mensgericht implementeren en veranderen. Hij werkt graag aan projecten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties centraal staan. Zijn kracht is dat hij diverse partijen zodanig bij elkaar weet te brengen dat zij samen tot grote resultaten kunnen komen.

De ideale werkomgeving van Marcel kenmerkt zich door vrijheid om nieuwe benaderingen te proberen. Moeilijke opdrachten vormen voor hem een welkome uitdaging. Dankzij zijn flexibiliteit en intelligentie kan hij in verschillende omgevingen en in uiteenlopende omstandigheden goed functioneren. Thema’s (jeugd)zorg, armoede, onderwijs en de lokale overheid. Zijn vakkennis spitst zich toe op de terreinen procesbegeleiding, verander- en projectmanagement.

In 2013 heeft hij een Summerschool afgerond bij the Inspiration Company in Barcelona. Tijdens deze summerschool heeft hij veel geleerd over het begeleiden van creatieve processen. In 2018 is Marcel gecertificeerd voor level 2 en 3 van Deep Democracy. Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

Eén van zijn taken is het projectleiderschap van het platform financiële redzaamheid in Hoogeveen. Hier is hij verantwoordelijk voor het verbinden van partijen, verbeteren van processen en versnellen van de ontwikkeling op het gebied van schuldhulp en armoede. Marcel heeft een achtergrond als organisatieadviseur en is zeer ervaren in strategische beleids- en organisatieontwikkeling. Hij houdt van opdrachten waarin mensen en organisaties – soms letterlijk en figuurlijk – in beweging moeten komen.

Dushenka is iemand die anderen met haar enthousiasme en betrokkenheid stimuleert om net dat ene stapje meer te doen. Ze inspireert en zet graag een beweging in gang. Sterke punten zijn onder andere haar inlevings- en aanpassingsvermogen en goed analytisch inzicht, waarmee ze snel een probleem kan doorgronden. Dit wordt gecombineerd met een flinke dosis humor, creativiteit en resultaatgerichtheid. Ze is verder een snelle en efficiënte werker en is zeer goed in staat mensen en processen aan te sturen. Haar werkwijze kenmerkt zich door kritisch en flexibel mee te denken, en regelmatig af te stemmen, zodat een opdracht blijft aansluiten bij de vragen en wensen van de opdrachtgever.

Dushenka studeerde Personeel & Arbeid en Communicatiemanagement en heeft de adviseursopleiding van Avicenna afgerond. Ze is haar carrière begonnen in de functie van personeelsmanager en producer multimedia en is nu meer dan een decennium werkzaam als adviseur.

Bij CMO STAMM houdt ze zich bezig met verschillende thema’s: Armoede, Burgerkracht, Transformaties, Jeugd (leefstijl en Europa), en heeft ze specifieke ervaring met projecten op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijk betrokken ondernemen, mantelzorg en arbeid, en procesbegeleiding van groepen, zoals de jongerenraad en jongerenwerkers. Daarnaast organiseert ze regelmatig evenementen met inhoud. Nieuwsgierig? Bel/mail voor een afspraak.

Saskia is een enthousiaste adviseur, gedreven door de motivatie kennis te vergaren en te delen en de wens onze samenleving, of een stukje daarvan, beter te maken. Een gedegen professional met visie, verbindend, innovatief, resultaatgericht, praktisch en analytisch.

Ze maakt graag verbinding tussen mensen en gebruikt daarbij haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie voor het sociale domein. Ze is gewend met veel verschillende organisaties, belangen en integrale onderwerpen te werken en zorgt voor frisse ideeën en verbinding. Om de samenleving mooier en beter te maken en te zorgen dat iedereen mee kan doen, hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Vanuit visie, kennis en inzicht en het vermogen om mensen en belangen met elkaar te verbinden, haalt ze graag het beste uit al die partijen. Dat is waar Saskia graag haar inzicht, expertise en enthousiasme voor inzet.

In de veranderende samenwerking tussen bewoners, gemeente en organisaties zijn nieuwe rollen en competenties nodig en gewenst. Saskia gelooft in het concept van de zelfsturende gemeenschap en dialoogsturing vanuit de driehoek overheid, maatschappelijke partners en bewoners uit dorpen en kernen. Waarin men elkaar de ruimte laat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van eigen leven en leefomgeving.

Als adviseur zet Saskia zich graag in voor sociale vernieuwing, armoede, leefbaarheid, visie ontwikkeling, overheidsparticipatie, nieuwe democratie en burgerkracht en -initiatieven. Vanuit haar verleden als sportconsulent heeft ze ook veel affiniteit en ervaring met sport als middel tot participatie en een gezonde leefstijl.

Na haar studie bestuurskunde heeft Saskia gewerkt als gebiedsregisseur bij de gemeente Delfzijl. Ze heeft dan ook ruime ervaring op het gebied van participatie en bewonersinitiatieven en het werken binnen een gemeente.

In 2017 is Saskia gecertificeerd voor de basistraining Deep Democracy. Deep  Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

In 2019 behaalde ze een academisch diploma van de leergang Verandermanagement van AOG School of Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Met energie en een voortvarende aanpak, vol passie is Esther op veel thema’s van meerwaarde. Esther kijkt graag vanuit de inhoud, het moet echt ergens over gaan. En het moet altijd iets opleveren.

Esther heeft een open houding en een prettige manier van communiceren. Ze werkt graag samen met verschillende partijen om krachten te bundelen, te verbinden en in te zetten om de maatschappelijke impact te vergroten. De mensen en hun talenten zijn het uitgangspunt om samen een stap vooruit te komen.

Esther is bekwaam in het verwerven van draagvlak, het begeleiden van groepsprocessen en het implementeren van veranderingen binnen een organisatie. Waar de kans ligt om een andere, innovatieve werkwijze in te zetten doet ze dat. Zij is een netwerker met een goed omgevingsbewustzijn. Ze staat graag als trainer of dagvoorzitter voor groepen en creëert daar de juiste sfeer voor het behalen van een mooi resultaat.

Na de PABO deed Esther de studie onderwijskunde en werkte ze als docent bij de Ziekenhuisschool, het voortgezet speciaal onderwijs en Time Out. Inmiddels werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Omdat ze van ontwikkeling en afwisseling in thema’s houdt heeft ze procesmanagement op meerdere maatschappelijk relevante trends gedaan: onderwijs; voortijdig schoolverlaters (RMC), ontwikkeling zorgboerderijen, harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvangprojecten, maar ook maatschappelijk betrokken ondernemers (PMOG en Uitdagingen), burgerkracht (Ideeënbank Groningen) en overheidsparticipatie (met lef!).

Fenna is enthousiaste adviseur, gedreven op de inhoud, een gedegen professional met visie, kennis, expertise en een rijke, brede ervaring

Om de samenleving mooier en beter te maken hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Om het beste uit al die partijen te halen heb je verbindende schakels nodig met visie, strategisch inzicht en het vermogen om mensen en belangen met elkaar te verbinden. Dat is waar Fenna graag haar inzicht, expertise en enthousiasme voor inzet.

De samenleving is voortdurend in beweging en overheden, maatschappelijke organisaties en alle mensen die de samenleving maken veranderen mee. Burgerkracht, een grotere regierol voor bewoners, een nieuwe rol voor overheden en maatschappelijke partners biedt nieuwe kansen voor actuele maatschappelijke opgaven.
Om deze te verzilveren is ambitie, daadkracht en lef nodig, maar óók een strategische visie en een aanpak die tot resultaten leidt.

Als adviseur zet Fenna zich hier graag voor in. Zij heeft zeer ruime ervaring op het terrein van krimp, leefbaarheid, burgerkracht, coöperaties als succesvol organisatiemodel voor burgerinitiatieven en het begeleiden van lokale en regionale strategie- en visietrajecten.
Opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, ministerie BZK en VWS), maatschappelijke instellingen (woningcorporaties en zorginstellingen), (visie- en strategietrajecten) en bewonersorganisaties (wooncoöperatie, zorgcoöperatie, ontwikkelen dorpsvisies).

Fenna verzorgt regelmatig gastcolleges en presentaties over leefbaarheidsvraagstukken en vitale samenleving, modern naoberschap, burgerkracht, coöperaties en ondernemerschap (‘participatiesamenleving’) en de toekomst van wonen en zorg.

Fenna was projectleider van het experiment Zorgkracht in Krimpgebieden in twee gemeenten in Oost Drenthe (eerste experimentenronde Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling). In dit experiment is met 18 maatschappelijke partners in een innovatief samenwerkingsverband gezocht naar mogelijkheden om zorgverlening in krimpgebieden voor de toekomst te garanderen. In het verlengde van dit experiment voerde zij een quick scan uit naar mogelijkheden om te anticiperen op een verwacht huisartsentekort in Noord Nederland.
Fenna maakt deel uit van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

Ze is onder meer inzetbaar voor: Visie- en strategietrajecten, nieuwe concepten voor zorg en leefbaarheid, haalbaarheidsanalyses en implementatietrajecten voor coöperaties (wonen, zorg, leefbaarheid), vitaliseringstrajecten krimpregio’s.

Politiek-bestuurlijk sterk door jarenlange ervaring in de Eerste Kamer en bij de provinciale overheid. Fenna is een ervaren en deskundig strategisch adviseur en gespreksleider/procesbegeleider, heeft oog voor de kracht van afzonderlijke partijen en weet in ingewikkelde beleidsprocessen partijen en mensen overtuigend te binden en te verbinden.

Creatief, enthousiast en zoekend naar de verbinding; zo wil Hermien projecten ontwikkelen en trajecten begeleiden, met als uitgangspunt de mensen waar het om gaat. Ze zoekt samen met de betrokken partners op basis van de vraag van de jongere of oudere burger naar een passende oplossing. Het liefst in een hoog tempo en met informele en korte lijnen.

Ze houdt van afwisseling in thema’s zoals armoede, overheidsparticipatie, ouderen, maar haar hart klopt het snelst voor jongeren. En dan me name jongeren die het niet makkelijk hebben in onze samenleving. Het geeft veel voldoening om naar oplossingen te zoeken die passen bij de achtergrond van deze jongeren en die ze een betere toekomst bieden.

Hermien heeft eerst de PABO afgerond en daarna de studie arbeid- en organisatiesociologie aan de RUG. Na drie jaar gewerkt te hebben als onderzoeker werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Hermien werkt met name op het gebied van jeugd en jongeren. En daarnaast werkt ze aan projecten voor kwetsbare ouderen en overheidsparticipatie.

In 2018 is Hermien gecertificeerd voor level 1 van Deep Democracy. Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

Maud is iemand die graag inspireert, ontwikkelingen en project ideeën in gang zet. Sterke punten zijn onder andere haar doortastendheid en het vermogen om processen in gang te zetten. Dit wordt gecombineerd met schrijftalent, creativiteit en resultaatgerichtheid. Ze is verder een snelle en efficiënte werker en goed in staat mensen en processen aan te sturen. Haar werkwijze kenmerkt zich door flexibel mee te denken, zodat een opdracht blijft aansluiten bij de vragen en wensen van de opdrachtgever.

Maud studeerde Bedrijfskunde aan de Rijkuniversiteit Groningen.

Bij CMO STAMM houdt ze zich bezig met verschillende thema’s: Burgerkracht, Integratie, Armoede & Schulden, het schrijven van subsidieaanvragen en fondsenwerving. Ook heeft ze specifieke ervaring met projecten op het gebied van vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, burgerkracht, armoede en schuldhulp. Ze is actief in allerlei netwerken met name rondom armoede en schulden en projectleider van Gro Next, een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen en Moedige Dialoog Groningen.

Nieuwsgierig? Bel/mail voor een afspraak.

Yvonne is directeur-bestuurder van CMO STAMM, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze is bijzonder trots op deze dynamische bureaus met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De uitdaging voor Yvonne is ons zeer ervaren teams te stimuleren het beste uit zichzelf te halen om zo samen optimaal te presteren. Een tweede opgave is CMO STAMM blijvend verbinden met de voortdurende innovatie en het realiseren van doorbraken in het sociale domein: de missie van CMO STAMM  en het verder doorontwikkelen van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe als onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituten die trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Groningen en Drenthe in kaart brengen, analyseren en ontsluiten voor een breed publiek.

Yvonne is zeer ervaren in strategische beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling, kennismanagement en marketing. Zij houdt van opdrachten waarin mensen en organisaties – soms letterlijk en figuurlijk – in beweging moeten komen. Haar specifieke expertise ligt in het managen van complexe (sectorbrede) innovatieprocessen. Wat opvalt is haar open en voortvarende aanpak. Yvonne kan schakelen en vertalen van praktijkniveau naar beleid, bestuur & politiek én andersom. Yvonne is een uitstekende bruggenbouwer, die anderen kan overtuigen en motiveren om samen resultaten te behalen.

Haar passie voor sport en (beter laten) presteren van mensen en organisaties vormt een rode draad in haar leven. Haar studie aan de ALO en haar studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit combineerde zij met een topsportcarrière. Ze was onder meer werkzaam als hoofd Strategie & Beleid Breedtesport bij NOC*NSF. Ze deed diverse bedrijfskundige opleidingen en de postdoctorale opleiding Interim-management & Organisatieverandering (SIOO). Daarna werd ze achtereenvolgens directeur van Enova (emancipatie adviesbureau Drenthe, directeur-bestuurder van STAMM en nu dus van de Gronings Drentse fusieorganisatie CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen/Trendbureau Drenthe. Daarnaast is zij actief in het bestuur van CMO-net, de landelijke vereniging van CMO’s, lid van Professional Board Social Work van Hanze Hogeschool en voorzitter van het Internationaal Filmfestival Assen | vrouw en film.

 

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X