Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
Rene de Vent

René de Vent.

René gedijt het best in een dynamische omgeving, waarbij hij graag een persoonlijke en stevige bijdrage levert aan veranderingsprocessen, bij voorkeur in het maatschappelijk domein en bij complexe samenlevingsvraagstukken. Je zou hem met recht een innovator kunnen noemen, die voortdurend nieuwe wegen zoekt en daarbij mensen, óf anders gezegd: de leefwereld, boven de systeemwereld stelt.

Zijn brede achtergrond en ervaring hebben hem tot een generalist gemaakt, die gemakkelijk kan communiceren en schakelen op verschillende niveaus, zowel op uitvoerend, beleidsmatig als politiek én bestuurlijk vlak. Zo heeft hij langdurig werkzoekenden aan een baan geholpen, stond hij aan de wieg van nieuw beleid op het gebied van de Wmo en was hij 8 jaar wethouder sociaal domein bij een gemeente van 60.000 inwoners in Overijssel.

Hij kiest daarbij niet voor bekende wegen of begaande paden, maar vindt de uitdaging in nieuwe inzichten, methoden en technieken. Zo heeft hij als wethouder diverse conferenties georganiseerd, over bijv. het thema Basisinkomen en een nieuwe schuldhulpmethodiek ingevoerd: ‘Mobility Mentoring’, vooral als tegenhanger van de ingewikkelde systeemwereld van werk en inkomen.

Alle veranderingen beginnen voor hem met bewustwording, dus ‘van inzicht naar impact’ om vervolgens de stap naar de implementatie, de dagelijkse praktijk via bijv. een experiment te maken en daarmee een beproefde aanpak ook te verduurzamen. Klein beginnen en groot uitrollen is daarbij zijn motto.

Gezien de diversiteit van zijn achtergronden en persoonlijkheid is René in verschillende rollen inzetbaar: als adviseur, bestuursadviseur, ontwikkelaar, projectleider en als dagvoorzitter.

Ieder richt zijn eigen plek anders in, maakt van een huis een thuis. Samen vormen we een dynamische regio in Noord-Nederland. Die dynamiek tussen mensen en hun leefomgeving staat centraal in het werk van Mette. Als adviseur richt zij zich op het betrekken van bewoners bij hun omgeving en maakt ze de vertaalslag van leefwereld naar systeemwereld en andersom.

Mette heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als adviseur en projectleider in het maatschappelijk veld. Door haar open houding, analytisch vermogen en praktische aanpak betrekt ze alle partijen bij een proces en weet ze mensen en organisaties te verbinden. Er loopt een heldere rode draad door haar projecten waarin ze zorgt voor gedeeld eigenaarschap, een duidelijk einddoel en een verfrissend resultaat.

Door haar oprechte interesse in mensen en haar coachende werkwijze, wordt Mirjam al snel gezien als een betrouwbare samenwerkingspartner. Ze schakelt met gemak tussen verschillende thema’s en is in staat snelle vertalingen te maken tussen visie,  strategie en uitvoering.

Mirjam heeft een brede scope, ontwikkeld door haar persoonlijke betrokkenheid en interesse en brede ervaring. Ze heeft jarenlang gewerkt als beleidsontwikkelaar, procesmanager en leidinggevende bij diverse overheden. De thema’s varieerden van ruimtelijke ordening en economie tot het sociaal domein, crisismanagement en openbare veiligheid.

“Ik ben altijd op zoek naar het doel dat organisaties en samenwerkende partijen met hun vraag willen bereiken. Ik ondersteun organisaties graag met ontwikkelvraagstukken, variërend van visie naar uitvoering. Met samenwerkende partijen richt ik me op de gezamenlijke doelen, ieder vanuit eigen kracht. Met mijn energie en visie probeer ik mensen in beweging te krijgen.”

Mirjam werkt graag in een dynamische omgeving, zich goed realiserend dat vraagstukken gaandeweg vaak veranderen. Door coaching, feedback en voortdurende analyses, is ze in staat organisaties hiervan bewust te maken en hen op organische wijze te ondersteunen in het bereiken van impact.

Mensen en organisaties helpen om hun maatschappelijke impact te vergroten, dat doet Geerte met veel plezier. Ze onderzoekt en analyseert graag in dialoog met anderen, ziet snel verbanden en is gericht op samenwerken. Met haar open houding en oprechte belangstelling weet ze mensen en organisaties te verbinden. Haar aanstekelijke enthousiasme combineert ze met een voortvarende aanpak.

Geerte werkt al jaren als adviseur en programmamanager in het maatschappelijk veld. Ze wordt graag benaderd voor strategie- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en project- en programmamanagement.

Geerte richt zich o.a. op sociaal ondernemerschap, burgerkracht, armoede, formele zorg en informele zorg.

Het specialisme van Marcel is mensgericht implementeren en veranderen. Hij werkt graag aan projecten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties centraal staan. Zijn kracht is dat hij diverse partijen zodanig bij elkaar weet te brengen dat zij samen tot grote resultaten kunnen komen.

De ideale werkomgeving van Marcel kenmerkt zich door vrijheid om nieuwe benaderingen te proberen. Moeilijke opdrachten vormen voor hem een welkome uitdaging. Dankzij zijn flexibiliteit en intelligentie kan hij in verschillende omgevingen en in uiteenlopende omstandigheden goed functioneren. Thema’s (jeugd)zorg, armoede, onderwijs en de lokale overheid. Zijn vakkennis spitst zich toe op de terreinen procesbegeleiding, verander- en projectmanagement.

In 2013 heeft hij een Summerschool afgerond bij the Inspiration Company in Barcelona. Tijdens deze summerschool heeft hij veel geleerd over het begeleiden van creatieve processen. In 2018 is Marcel gecertificeerd voor level 2 en 3 van Deep Democracy. Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

Eén van zijn taken is het projectleiderschap van het platform financiële redzaamheid in Hoogeveen. Hier is hij verantwoordelijk voor het verbinden van partijen, verbeteren van processen en versnellen van de ontwikkeling op het gebied van schuldhulp en armoede. Marcel heeft een achtergrond als organisatieadviseur en is zeer ervaren in strategische beleids- en organisatieontwikkeling. Hij houdt van opdrachten waarin mensen en organisaties – soms letterlijk en figuurlijk – in beweging moeten komen.

Marcel woont samen met Nienke in Peize (vlakbij Groningen). Zij hebben drie kinderen Jip, Puck en Storm.

Dushenka is iemand die anderen met haar enthousiasme en betrokkenheid stimuleert om net dat ene stapje meer te doen. Ze inspireert en zet graag een beweging in gang. Sterke punten zijn onder andere haar inlevings- en aanpassingsvermogen en goed analytisch inzicht, waarmee ze snel een probleem kan doorgronden. Dit wordt gecombineerd met een flinke dosis humor, creativiteit en resultaatgerichtheid. Ze is verder een snelle en efficiënte werker en is zeer goed in staat mensen en processen aan te sturen. Haar werkwijze kenmerkt zich door kritisch en flexibel mee te denken, en regelmatig af te stemmen, zodat een opdracht blijft aansluiten bij de vragen en wensen van de opdrachtgever.

Dushenka studeerde Personeel & Arbeid en Communicatiemanagement en heeft de adviseursopleiding van Avicenna afgerond. Ze is haar carrière begonnen in de functie van personeelsmanager en producer multimedia en is nu meer dan een decennium werkzaam als adviseur.

Bij CMO STAMM houdt ze zich bezig met verschillende thema’s: Armoede, Burgerkracht, Transformaties, Jeugd (leefstijl en Europa), en heeft ze specifieke ervaring met projecten op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijk betrokken ondernemen, mantelzorg en arbeid, en procesbegeleiding van groepen, zoals de jongerenraad en jongerenwerkers. Daarnaast organiseert ze regelmatig evenementen met inhoud. Nieuwsgierig? Bel/mail voor een afspraak.

Saskia is een enthousiaste adviseur, gedreven door de motivatie kennis te vergaren en te delen en de wens onze samenleving, of een stukje daarvan, beter te maken. Een gedegen professional met visie, verbindend, innovatief, resultaatgericht, praktisch en analytisch.

Ze maakt graag verbinding tussen mensen en gebruikt daarbij haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie voor het sociale domein. Ze is gewend met veel verschillende organisaties, belangen en integrale onderwerpen te werken en zorgt voor frisse ideeën en verbinding. Om de samenleving mooier en beter te maken en te zorgen dat iedereen mee kan doen, hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Vanuit visie, kennis en inzicht en het vermogen om mensen en belangen met elkaar te verbinden, haalt ze graag het beste uit al die partijen. Dat is waar Saskia graag haar inzicht, expertise en enthousiasme voor inzet.

In de veranderende samenwerking tussen bewoners, gemeente en organisaties zijn nieuwe rollen en competenties nodig en gewenst. Saskia gelooft in het concept van de zelfsturende gemeenschap en dialoogsturing vanuit de driehoek overheid, maatschappelijke partners en bewoners uit dorpen en kernen. Waarin men elkaar de ruimte laat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van eigen leven en leefomgeving.

Als adviseur zet Saskia zich graag in voor sociale vernieuwing, armoede, leefbaarheid, visie ontwikkeling, overheidsparticipatie, nieuwe democratie en burgerkracht en -initiatieven. Vanuit haar verleden als sportconsulent heeft ze ook veel affiniteit en ervaring met sport als middel tot participatie en een gezonde leefstijl.

Na haar studie bestuurskunde heeft Saskia gewerkt als gebiedsregisseur bij de gemeente Delfzijl. Ze heeft dan ook ruime ervaring op het gebied van participatie en bewonersinitiatieven en het werken binnen een gemeente.

In 2017 is Saskia gecertificeerd voor de basistraining Deep Democracy. Deep  Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

In 2019 behaalde ze een academisch diploma van de leergang Verandermanagement van AOG School of Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

David is klachtconsulent bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe. Dit is een onafhankelijke meldpunt van de Drentse gemeenten dat gefaciliteerd wordt door CMO STAMM. Alle burgers in Drenthe die discriminatie hebben ervaren, daarvan getuige zijn geweest of er vragen over hebben, kunnen bij David terecht.

David is integer, zorgvuldig en aandachtig. Hij heeft jarenlange ervaring op het terrein van discriminatie, zowel individuele klachtbehandeling, onderzoek, voorlichting en advisering. Ook levert David jaarlijks rapportages over de cijfers, trends en ontwikkelingen. Desgevraagd levert hij op maat informatie over cijfers, advies, voorlichting aan gemeenten, organisaties en pers.

Vooral het werken voor mensen en het persoonlijke contact vindt David boeiend. Hij merkt dat discriminatie mensen raakt in wie ze zijn en hen kan beperken in alle facetten van het dagelijkse leven. Het blijkt telkens weer heel essentieel om gehoord te worden, erkenning of gerechtigheid te krijgen, gesteund en geholpen te worden door iemand met verstand van zaken.

De uitdaging in zijn baan vindt David ook in de maatschappelijke ontwikkelingen. Op het gebied van discriminatie gebeurt bijna dagelijks wel iets. Hierdoor verandert ook de wetgeving en de publieke opinie. Discriminatie wordt gemaakt en bestreden door mensen.

Met energie en een voortvarende aanpak, vol passie is Esther op veel thema’s van meerwaarde. Esther kijkt graag vanuit de inhoud, het moet echt ergens over gaan. En het moet altijd iets opleveren.

Esther heeft een open houding en een prettige manier van communiceren. Ze werkt graag samen met verschillende partijen om krachten te bundelen, te verbinden en in te zetten om de maatschappelijke impact te vergroten. De mensen en hun talenten zijn het uitgangspunt om samen een stap vooruit te komen.

Esther is bekwaam in het verwerven van draagvlak, het begeleiden van groepsprocessen en het implementeren van veranderingen binnen een organisatie. Waar de kans ligt om een andere, innovatieve werkwijze in te zetten doet ze dat. Zij is een netwerker met een goed omgevingsbewustzijn. Ze staat graag als trainer of dagvoorzitter voor groepen en creëert daar de juiste sfeer voor het behalen van een mooi resultaat.

Na de PABO deed Esther de studie onderwijskunde en werkte ze als docent bij de Ziekenhuisschool, het voortgezet speciaal onderwijs en Time Out. Inmiddels werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Omdat ze van ontwikkeling en afwisseling in thema’s houdt heeft ze procesmanagement op meerdere maatschappelijk relevante trends gedaan: onderwijs; voortijdig schoolverlaters (RMC), ontwikkeling zorgboerderijen, harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvangprojecten, maar ook maatschappelijk betrokken ondernemers (PMOG en Uitdagingen), burgerkracht (Ideeënbank Groningen) en overheidsparticipatie (met lef!).

Fenna is enthousiaste adviseur, gedreven op de inhoud, een gedegen professional met visie, kennis, expertise en een rijke, brede ervaring

Om de samenleving mooier en beter te maken hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Om het beste uit al die partijen te halen heb je verbindende schakels nodig met visie, strategisch inzicht en het vermogen om mensen en belangen met elkaar te verbinden. Dat is waar Fenna graag haar inzicht, expertise en enthousiasme voor inzet.

De samenleving is voortdurend in beweging en overheden, maatschappelijke organisaties en alle mensen die de samenleving maken veranderen mee. Burgerkracht, een grotere regierol voor bewoners, een nieuwe rol voor overheden en maatschappelijke partners biedt nieuwe kansen voor actuele maatschappelijke opgaven.
Om deze te verzilveren is ambitie, daadkracht en lef nodig, maar óók een strategische visie en een aanpak die tot resultaten leidt.

Als adviseur zet Fenna zich hier graag voor in. Zij heeft zeer ruime ervaring op het terrein van krimp, leefbaarheid, burgerkracht, coöperaties als succesvol organisatiemodel voor burgerinitiatieven en het begeleiden van lokale en regionale strategie- en visietrajecten.
Opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, ministerie BZK en VWS), maatschappelijke instellingen (woningcorporaties en zorginstellingen), (visie- en strategietrajecten) en bewonersorganisaties (wooncoöperatie, zorgcoöperatie, ontwikkelen dorpsvisies).

Fenna verzorgt regelmatig gastcolleges en presentaties over leefbaarheidsvraagstukken en vitale samenleving, modern naoberschap, burgerkracht, coöperaties en ondernemerschap (‘participatiesamenleving’) en de toekomst van wonen en zorg.

Fenna was projectleider van het experiment Zorgkracht in Krimpgebieden in twee gemeenten in Oost Drenthe (eerste experimentenronde Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling). In dit experiment is met 18 maatschappelijke partners in een innovatief samenwerkingsverband gezocht naar mogelijkheden om zorgverlening in krimpgebieden voor de toekomst te garanderen. In het verlengde van dit experiment voerde zij een quick scan uit naar mogelijkheden om te anticiperen op een verwacht huisartsentekort in Noord Nederland.
Fenna maakt deel uit van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

Ze is onder meer inzetbaar voor: Visie- en strategietrajecten, nieuwe concepten voor zorg en leefbaarheid, haalbaarheidsanalyses en implementatietrajecten voor coöperaties (wonen, zorg, leefbaarheid), vitaliseringstrajecten krimpregio’s.

Politiek-bestuurlijk sterk door jarenlange ervaring in de Eerste Kamer en bij de provinciale overheid. Fenna is een ervaren en deskundig strategisch adviseur en gespreksleider/procesbegeleider, heeft oog voor de kracht van afzonderlijke partijen en weet in ingewikkelde beleidsprocessen partijen en mensen overtuigend te binden en te verbinden.

Creatief, enthousiast en zoekend naar de verbinding; zo wil Hermien projecten ontwikkelen en trajecten begeleiden, met als uitgangspunt de mensen waar het om gaat. Ze zoekt samen met de betrokken partners op basis van de vraag van de jongere of oudere burger naar een passende oplossing. Het liefst in een hoog tempo en met informele en korte lijnen.

Ze houdt van afwisseling in thema’s zoals armoede, overheidsparticipatie, ouderen, maar haar hart klopt het snelst voor jongeren. En dan me name jongeren die het niet makkelijk hebben in onze samenleving. Het geeft veel voldoening om naar oplossingen te zoeken die passen bij de achtergrond van deze jongeren en die ze een betere toekomst bieden.

Hermien heeft eerst de PABO afgerond en daarna de studie arbeid- en organisatiesociologie aan de RUG. Na drie jaar gewerkt te hebben als onderzoeker werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Hermien werkt met name op het gebied van jeugd en jongeren. En daarnaast werkt ze aan projecten voor kwetsbare ouderen en overheidsparticipatie.

In 2018 is Hermien gecertificeerd voor level 1 van Deep Democracy. Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

Maud is iemand die graag inspireert en ontwikkelingen en project ideeën in gang zet. Sterke punten zijn onder andere haar doortastendheid en het vermogen om processen in gang te zetten. Dit wordt gecombineerd met schrijftalent, creativiteit en resultaatgerichtheid. Ze is verder een snelle en efficiënte werker en goed in staat mensen en processen aan te sturen. Haar werkwijze kenmerkt zich door flexibel mee te denken, zodat een opdracht blijft aansluiten bij de vragen en wensen van de opdrachtgever.

Maud studeerde Bedrijfskunde aan de Rijkuniversiteit Groningen.

Bij CMO STAMM houdt ze zich bezig met verschillende thema’s: Burgerkracht, Vluchtelingen, Armoede & Schulden en het schrijven van Europese subsidieaanvragen. Ook heeft ze specifieke ervaring met projecten op het gebied van vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, informele zorg en armoede. Maud fungeert sinds 2018 als kwartiermaker voor landelijke programma’s Schouders Eronder en Moedige Dialoog. Zij is trekker van de Moedige Dialoog Groningen.

Nieuwsgierig? Bel/mail voor een afspraak.

Yvonne is directeur-bestuurder van CMO STAMM, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze is bijzonder trots op deze dynamische bureaus met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De uitdaging voor Yvonne is ons zeer ervaren teams te stimuleren het beste uit zichzelf te halen om zo samen optimaal te presteren. Een tweede opgave is CMO STAMM blijvend verbinden met de voortdurende innovatie en het realiseren van doorbraken in het sociale domein: de missie van CMO STAMM  en het verder doorontwikkelen van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe als onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituten die trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Groningen en Drenthe in kaart brengen, analyseren en ontsluiten voor een breed publiek.

Yvonne is zeer ervaren in strategische beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling, kennismanagement en marketing. Zij houdt van opdrachten waarin mensen en organisaties – soms letterlijk en figuurlijk – in beweging moeten komen. Haar specifieke expertise ligt in het managen van complexe (sectorbrede) innovatieprocessen. Wat opvalt is haar open en voortvarende aanpak. Yvonne kan schakelen en vertalen van praktijkniveau naar beleid, bestuur & politiek én andersom. Yvonne is een uitstekende bruggenbouwer, die anderen kan overtuigen en motiveren om samen resultaten te behalen.

Haar passie voor sport en (beter laten) presteren van mensen en organisaties vormt een rode draad in haar leven. Haar studie aan de ALO en haar studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit combineerde zij met een topsportcarrière. Ze was onder meer werkzaam als hoofd Strategie & Beleid Breedtesport bij NOC*NSF. Ze deed diverse bedrijfskundige opleidingen en de postdoctorale opleiding Interim-management & Organisatieverandering (SIOO). Daarna werd ze achtereenvolgens directeur van Enova (emancipatie adviesbureau Drenthe, directeur-bestuurder van STAMM en nu dus van de Gronings Drentse fusieorganisatie CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen/Trendbureau Drenthe. Daarnaast is zij actief in het bestuur van CMO-net, de landelijke vereniging van CMO’s, lid van Professional Board Social Work van Hanze Hogeschool en voorzitter van het Internationaal Filmfestival Assen | vrouw en film.

 

Hoe zet je beleidsintenties om tot structurele en uitvoerbare acties in de praktijk? Met wie werk je daarbij samen? Hoe krijgen inwoners hierin een belangrijke rol? En wat is de cijfermatige onderbouwing? Allemaal vragen waarmee Rika graag samen met opdrachtgevers en betrokken partijen aan de slag gaat.

In een samenleving waarin mensen zich thuis voelen en daadwerkelijk het gevoel hebben er toe te doen. Met volop ruimte voor verschillende inzichten en gelegenheid om er zelf voor te kunnen kiezen om wel/niet mee te doen. Rika zoekt vooral de meerwaarde op door in te zetten op dat wat werkt. In advies en in onderzoek. Zij gaat voor de vertaalslag van beleid naar praktijk. Of juist voor die van de praktijk naar beleid. Door goed te luisteren en te kiezen voor een brede en gedegen aanpak.

Met als belangrijk resultaat: dat het de mensen waarom het gaat ook werkelijk iets oplevert.

Rika heeft jarenlange ervaring met proces- en beleidsadvies en schrijft regelmatig beleids- of uitvoeringsnota’s (visieontwikkeling, uitvoering opstarten en draagvlak creëren). Mede door haar studie geschiedenis en economie is ze in staat om sociale ideeën om te zetten tot economisch haalbare projecten.

Haar werkterreinen zijn onder andere: integraal jeugdbeleid, informele zorg, multicultureel Groningen (integratie en diversiteit), Europese samenwerking en projectontwikkeling en het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Marleen is iemand die mensen, organisaties en netwerken verbindt. Ze heeft ruime werkervaring in de profit- en non-profit sector, waardoor ze brede kennis en ervaring kan inzetten. Kenmerkend voor haar werkwijze is de gestructureerde, heldere, resultaatgerichte aanpak. Ze heeft oog voor verschillende belangen van mensen en weet deze te smeden tot een gezamenlijk belang, dus ‘samen op weg, samen resultaat’. Met haar ondernemingszin ziet zij binnen projecten en processen kansen en inspireert mensen om verder te kijken en mogelijkheden te zien. Daarnaast enthousiasmeert ze mensen en coacht hen om eigen kwaliteiten en krachten in te zetten. Uitgangspunt voor haar aanpak is: structurele oplossingen die in de praktijk werken.

Door haar ruime ervaring als projectleider, procesmanager en coach is Marleen in staat zich in allerlei complexe situaties en projecten te bewegen. De afgelopen jaren heeft zij verschillende projecten gedaan op het gebied van anti-discriminatie, jeugdzorg en onderwijs. Op dit moment is Marleen als procesbegeleider betrokken bij de hervorming langdurige zorg (HLZ) in Drenthe. Kennis delen, toetsen en verbinden is van groot belang om zo’n complexe transitie duurzaam te laten slagen. “Verbinden en verknopen” is het motto waar Marleen blij en enthousiast van wordt. Waar de energie is, zichtbare slagen maken.

Talenten: klantgericht, oog voor nuances en verschillende invalshoeken, complexe processen sturen en leiden, doortastend en verbinden.

Marleen heeft een gezondheidszorg gerelateerde opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen gevolgd. Daarna heeft zij een opleiding in Management, NLP Coaching en een Post-HBO opleiding Management, Kwaliteit en Organisatie afgerond.

 

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X